Györffys sikerek a természettudományos versenyeken

Iskolánk természettudományos tehetséggondozó szakkörében a tavalyi évben is szorgos munka folyt. A biológia iránt érdeklődő tanulók évek óta szívesen mérettetik meg a tudásukat versenyeken is. A versenyeken való részvétel és felkészülés erősíti a tanulókban a természet szeretetét, megismerését és a környezettudatosságot. Tavasszal a pandémia miatt a megyei és országos fordulók elmaradtak.
Ezek pótlására az őszi időszakban került sor:
az 5-6. évfolyamon a Kaán Károly XXVIII. Országos Természet- és Környezetismereti
Verseny megyei fordulójának eredményei:
5. évfolyam: 1. helyezett Darabos Lehel
3. helyezett Tőkés Zsolt
6. évfolyam: 2. helyezett Márki Réka
3. helyezett Győri Péter
Az országos döntőbe iskolánk tanulója Darabos Lehel jutott.
Az online formában megrendezett országos döntőn méltón képviselte iskolánkat és Jász-Nagykun-Szolnok megyét.
Az 5-6. osztályos korosztályban még 5. osztályosként a 12. helyen végzett.
A 7-8. évfolyamon a Herman Ottó Kárpát-medencei biológiai verseny megyei döntőjén
Törzsök Hanna 2. helyezést ért el.
A tanulók felkészítője: Birizló Csaba tanár úr.
Köszönjük a szülők támogatását.
Az elért szép eredményekhez szívből gratulálunk tanulóinknak és felkészítő tanáruknak.

Györffy István Katolikus Általános Iskola vezetése

Sikerek a rajzpályázaton

„MÁS-KÉP”, MÁSság-KÉPekben” címmel hirdetett rajzpályázatot a Kádas György EGYMI. Az iskolánk által beküldött pályaművek közül a zsűri 6 tanuló munkáját értékes tárgyjutalommal díjazta.
1. Barta Hanna 7.b osztály – 3. helyezés
2. Bujdosó Sarolta 5. b osztály – 2. helyezés
3. Kiss Lia 2.b osztály – 3. helyezés
4. Nagy-Ferenczi Mirella 2. a osztály – különdíj
5. Tóth Bianka Erika 2. b osztály – különdíj
6. Fábián Fedóra Réka 1.b osztály - különdíj
Köszönet illeti a pedagógusok felkészítő munkáját - Tőkésné Szendrei Andrea, Miklóssy Krisztián és Sike Blanka.

Gratulálunk a szép eredményekhez!
Köszönjük a pályázati lehetőséget.

Györffy István Katolikus Általános Iskola vezetése

EURÓPAI SPORT NAP

Iskolánk regisztrált és csatlakozott ehhez a 14 évvel ezelőtt indult nagyszerű magyar kezdeményezéshez. Igyekeztünk minden gyermeket megmozgatni, az egészséges életmód, a mozgás szeretetére nevelni. A járványügyi helyzet miatt, osztályszinten rendeztük meg a diáksport napját. A futás, a rendszeres mozgás javítja a diákok egészségét és segíti őket a jó tanulmányi eredmények elérésében. Ezért ebben az évben alsó tagozatos kisdiákjaink váltóversenyek formájában teljesítették a kihívást, míg a nagyobbaknak 2020 méteres futóversenyt szerveztünk. A közös zenés bemelegítés után, indult a futás. A verseny után gyümölcslével kínáltuk meg a tanulóinkat. Díjaztuk a helyezetteket. Aki nem szeretett volna a futóversenyben részt venni annak lehetőséget biztosítottunk az örömkocogásra, hogy teljesítse a 2020 méteres távot, lehetőséget kapjon arra, hogy megismerje a futás, a kocogás örömét.

Fecske-hívogató

Ismét elindítjuk Fecske-hívogató címmel komplex tevékenységsorozatunkat óvodások részére. Részletek a felhívásban. Szeretettel várjuk az érdeklődő családok jelentkezését.

Az idén is imádkoztunk a Világ egységéért és békéjéért

2020. október 19-én a Györffy István Katolikus Általános Iskola nevelői és tanulói is csatlakoztak az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” kezdeményezéshez, mely a keresztény közösségektől Venezuelából indult. Ihletője a Szent Pió atyától származó idézet „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”.
A járványügyi helyzet miatt a 7-8. évfolyam tanulói a Szent István Király Római Katolikus Templomban imádkozták a rózsafüzért, míg a többi évfolyam tanulói osztálytermeikben maradva a Szent István Rádió és Televízió Jászberényből, a Jézus Neve templomból élőben közvetített közös imádságba kapcsolódtak be.
375 tanuló imádkozott a Világ egységéért és békéjéért fél órán keresztül.
Majd az udvaron élő rózsafüzért formáltak.

Kovács Miklósné
Györffy István Katolikus Általános Iskola
igazgató

Figyelem, itt van VALAKI a Györffyben!

Iskolánk egyik tehetséges kis diákját szeretném most bemutatni. Annak apropóján, hogy HEBE Kft. által meghirdetett országos „Népmese napja” rajzpályázaton 3. helyezést ért el. Ő Kiss Lia, aki iskolánk 2. osztályos tanulója. Épphogy elkezdődött újra a tanítás, ő máris szép versenyeredményekkel örvendeztetett meg bennünket. Több tanulmányi és művészeti versenyre készül az idén is. Az előző tanévben részt vett és sikeresen szerepelt több versenyen:
– a Déryné Kulturális Központ: Népmese napja városi rajzpályázatán különdíjas lett,
– a Déryné Kulturális Központ: Jégvirág városi mesemondó verseny ezüst minősítést kapott,
– a Család és KarrierPONT, városi Adventi rajzversenyén, 1-4. évfolyamon 1. helyezést ért el,
– a Györffy István Katolikus Általános Iskola: „Hozzunk létre Györffy Galériát” iskolai versenyén Arany ceruza díjban részesült,
– a Györffy István Katolikus Általános Iskola iskolai népdaléneklő versenyén „Aranytorkú kismadár” minősítést kapott,
– a KIAMI Kiskulcsosi Tagintézmény városi Népdaléneklő versenyén 1. helyezést ért el,
– a HEBE országos Őszi Olvasóversenyén 3. helyezést ért el,
– az Agrárminisztérium: Föld Napja országos rajzpályázaton kiállításra került a rajza,
– a Hortobágyi Nemzeti Park: „Játékos Hortobágy” országos levelező csapatversenyén 7. helyezést ért el két osztálytársával
– a HEBE országos Nyári Olvasóversenyén 5. helyezést ért el.
Kedves, mosolygós, kicsit félénk kislány lépett be az első osztályba és egyre nagyobb önbizalommal rendelkező, ügyes és sokoldalú kislány válik belőle. Nagy öröm látni a fejlődését, segíteni elméje élesítésében és a világ megismerésében. Ez a pedagógus munkánk legszebb gyümölcse. Kitartása és szorgalma mindenki számára példaként szolgál. Gratulálunk diákunknak és szüleinek, további boldog és sikeres iskolás éveket kívánunk!

Décsei Erzsébet
a Györffy István Katolikus Általános Iskola tanítónője

Névadónkról

Iskolánk névadóját, Györffy István néprajztudóst Illyés Gyula a “magyar nép tudósának” nevezte. Szülőföldjének szeretete, nemes lokálpatriotizmusa arra ösztönözte, hogy az alföldi népéletet örökítse meg tudományos munkásságában. Az egész magyar nép hagyományait kutatta, a néphagyomány megbecsülésére nevelte a nemzetet.

1884. február 11-én született Karcagon. Itt végezte az elemi iskolát és a gimnázium első éveit is. Felsőbb osztályait a késmárkigyorffyistvan evangélikus líceumban végezte. Egyetemi tanulmányait Kolozsvárott kezdte meg természetrajz-földrajz szakon. 1905. szeptemberétől a budapesti egyetemen folytatta tanulmányait, ahol felkereste egykori karcagi tanárát, Bátky Zsigmondot, aki a Néprajzi Múzeum igazgatója volt. 1906. szeptember 1-től kisegítő gyakornokként dolgozott a Néprajzi Múzeumban, amelytől csak harminc esztendő után vált meg.

1910-ben a kolozsvári egyetemen doktori szigorlatot tett. Doktori értekezésül egy néprajzi tanulmányt, a A nagykun tanyacímű munkáját nyújtotta be. 1911-ben természetrajz-földrajz szakos tanári oklevelet kapott. 1918-ban kinevezték a Néprajzi Múzeum gyűjteményének igazgató-őrévé – vezető muzeológussá.

1922-ben jelent meg leghíresebb műve a Nagykunsági Krónika az ősi pásztorélet e csodálatos, szép magyarsággal megírt színes tablója. Kutatásainak középpontjában a kunok álltak. 1930-ban jelent meg a Cifraszűr című monográfiája a karcagi Kertész Nyomda kiadásában. Szakmai munkásságának összefoglalásaként Bátky Zsigmonddal és Viski Károllyal megírták a négy kötetes Magyarország néprajza című munkát, amelyben Györffy írta a viselet és a gazdálkodás című fejezeteiket.

Tudományos kutató és feldolgozó munkája mellett tanított is. Egyetemi oktató munkáját 1926-ban kezdte meg a Közgazdaságtudományi Karon. 1932-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai sorába választotta. 1934-ben a Bölcsészettudományi Kar tanárává nevezték ki. Megszervezte a néprajzi tanszéket, 1935-ben megválasztották a Magyar Néprajzi Társaság alelnökévé. Az Etnográfia című folyóirat főszerkesztője.

1939. október 5-én íróasztala mellett munka közben érte a váratlan halál. Hamvai a budapesti Mező Imre úti temetőben pihennek. Iskolánk 1962-ben vette fel a nevét. Emlékét őrizzük a hagyományosan minden év február hónapban megrendezendő Györffy Napok eseményeivel már több mint 10 éve, helytörténeti és néprajzi pályázatokkal, különböző rendezvényekkel.

Györffy István művei:
Nagykunsági Krónika (Karcag) (1922, 1941, 1955)
Magyar népi hímzések (1930)

A néphagyomány és a nemzeti művelődés (Bp., 1939)

Magyar nép – Magyar föld (Bp., 1942)

Magyar falu – Magyar ház (Bp., 1943)

Matyó népviselet (Bp., 1956)

Györffy István írásai a Balkánról és Törökországról a szerző saját fotográfiáival (szerk. Bartha Júlia) (Bp., 2001)

7 mérföldes csizmában a „Györffys” diákok

A szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár tavaly ősszel meghirdette a „7 mérföldes csizmában heted 7 határon át” című játékos országos mesevetélkedő sorozatát. A versenyre 4 fős csapatokat vártak, amelyre lelkesen jelentkeztek iskolánk tanulói is.
A játék keretét a népmesék adták, Benedek Elek 160. születésének évfordulója alkalmából. A kis diákok Elek apó gazdag gyűjtéséből, mesevilágából ismerhettek meg összesen 12 történetet. A gyerekek nagy izgalommal idézhették fel kedvenc mesehőseink kalandjait, de találkozhattunk eddig még nem ismert szereplőkkel, határon innen és túl. Az I. fordulót egy hosszabb meséből összeállított, visszaküldendő feladatlapon oldották meg, a további fordulókat pedig írásbeli és szóbeli feladatokkal az iskolában bonyolítottuk le.
A kialakult járványhelyzet miatt a Mesevetélkedő utolsó megmérettetését rendhagyó módon tudták lebonyolítani. Az utolsó megyei fordulón a csapat szorgalmáról és lelkiismeretes munkájáról tett szert. A 2019-2020-as vetélkedőre megyénkből 75 csapat nevezett és játszott, amelyben iskolánk egyik csapata, a „Csicsergők” az előkelő 5. helyen végeztek.
A Györffy István Katolikus Általános Iskolai diákjai a képzeletbeli dobogó 5. helyére büszkén állhattak fel. Pedagógusként örömmel töltött el, hogy láthattam diákjaimat ilyen odaadással, igyekezettel felkészülni erre a vetélkedőre.
Köszönjük szépen a szervezők munkáját, és szívből gratulálunk az összes résztvevő csapatnak!

Karcag, 2020.09.23.
Molnárné Tőkés Éva- osztályfőnök
Györffy István Katolikus Általános Iskola

 

Curie Matematika Emlékverseny

2020. szeptember 19-én a Curie Matematika Emlékverseny Országos Döntőjén Sz. Nagy János Gábor 7. a osztályos tanulónk országos IV. helyezést ért el.
Felkészítő pedagógus: Szabó Andrea Éva
Gratulálunk a kiemelkedően szép eredményhez!

Kovács Miklósné
igazgató