A Györffy István Katolikus Általános Iskola Intézkedési terve a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásendről

Hatálya kiterjed: 5300 Karcag, József Attila u. 1. (székhely)
5300 Karcag, Kossuth tér 4. (telephely)
5300 Karcag, Városudvar 1.
Érvényes: 2020. szeptember 01-től

 

Az intézmény látogatása:
1.1. Kizárólag egészséges, koronavírus fertőzésre utaló tüneteket (torokfájás, láz, orrfolyás, szag és ízérzékelés elvesztése) nem mutató gyermek látogathatja az iskolát, amennyiben koronavírus gyanú igazolódik be a. tanulónál a szülő köteles, haladéktalanul jelezni az intézményünk felé.
Ugyanez vonatkozik a dolgozókra is. Csak egészséges dolgozó tartózkodhat az iskolában. Szülő, dolgozó egyaránt köteles jelezni, ha a családban igazolt fertőzött van. Felelős: dolgozók, szülő
1.2. Ha az iskolában fertőzés tünetei észlelhetők a tanulónál, elkülönítjük és értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, a szülőt az érvényes eljárásrend
szerint. Felelős: osztályfőnök, szaktanár, szülő Elkülönítő helyiség:
Kossuth tér 4.: földszinten a fejlesztőszoba.
József Attila u. 1.: II. emelet fejlesztőszoba.
A tanuló kizárólag orvosi igazolással térhet vissza az iskolába.
1.3. Kérünk minden szülőt, hogy egész nap elérhető telefonszámot adjanak meg, melyet az osztályfőnök köteles a tanári asztalon elhelyezni a
Kossuth tér 4. iskolaegységben, a József Attila u. 1. alatti iskolaegységben pedig a naplótartóban. Felelős: osztályfőnökök
2. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
2.1. Iskolánk alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végez folyamatosan a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásai alapján az
órák és szünetek után. Felelős: technikai dolgozók, gazdasági vezető
2.2. Intézményünk minden bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyezünk el, amit a belépéskor használni kell. Felelős: technikai dolgozók
2.3. A több csoport által használt tantermekben minden óra után felületfertőtlenítést kell végezni a technikai dolgozóknak. (előadó, nyelvi labor, kisterem, hittan terem, számítógép terem (billentyűzet, egér fertőtlenítése).
2.4. A mosdókat, folyosókat, lépcsőkorlátokat, minden szünet után takarítják, fertőtlenítik, kukákat kiürítik a technikai dolgozók.
2.5. Tanítás végén minden széket, kilincset, sporteszközt és vizesblokkot fertőtlenítik a technikai dolgozók.
2.6. A hetesek rendszeresen szellőztetik a termet, ha a forgalom és az időjárás engedi az ablakokat nyitva kell tartani. Minden osztály a saját
osztálytermét használja.
2.7. Szeptember 01-én a tanulókat az osztályfőnökök tájékoztatják a rendseres kézmosás és a személyi higiénia, (tüsszentési, köhögési etikett, papír
zsebkendő használata) védőtávolságok betartása, fertőtlenítés szabályairól. A szabályokat mindenkinek be kell tartani.
2.8. Kérjük, hogy a tanulók saját tisztasági csomagot használjanak (saját törölköző, ivóeszköz kerüljön bele mosható maszk, melynek használata nem kötelező, ajánlott, szintén csak ajánlott informatika óra a gumi vagy vékony pamutkesztyű). Felelős: szülő, osztályfőnökök
2.9. Kézmosási lehetőség a mosdókban, étteremben, ahol szappan és papír kéztörlő használatára van lehetőség. Felelős: technikai dolgozók
3. Az iskolánkban a csengetési rendet úgy alakítottuk ki, hogy az támogassa a
tanórák közötti szünetben a védelmi intézkedések betartását, a védőtávolság
megtartását. Az osztályok egymással nem keveredhetnek.
o Hagyományos, 45 perces tanórák kerülnek megtartása mindennap.
o Csengetési rend változik az udvaron a nagy tömeg elkerülése miatt.
1. 8:00-8:45
’15 perces szünetben levegőzik az udvaron:6a,6b,7a,7b,8a, 8b.
2. 9:00-9:45
’15 perces szünetben levegőzik az udvaron:3b,4a,4b,5a,5b
3. 10:00-10:45
’10 perces szünetben levegőzhet az udvaron:6a,6b,7a,7b,8a, 8b.
4. 10:55-11:40
’10 perces szünetben levegőzhet az udvaron: 3b,4a,4b,5a,5b
5. 11:50-12:35
’10 perces szünetben levegőzhet az udvaron:6a,6b,7a,7b,8a, 8b.
6. 12:45-13:30 ’15 perc ebédszünet külön beosztás szerint
7. 13:45-14:30
Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok
4. A hétkezdő áhítat az iskolarádión keresztül kerül megtartása.
5. A testnevelés és táncórákat az időjárás függvényében szabadtérben tartjuk
meg, kerülve a szoros testkontaktust igénylő feladatokat. (műfüves pálya,
kondipark, Múzeum park).
Eszközök, játékok fertőtlenítése a tanítási órák után. Felelős: a testnevelő tanár.
6. Érkezés-távozás
6.1. Érkezési protokoll a Kossuth téri iskolaegységben:
o szülők nem léphetnek be az iskola épületébe, kivéve az elsős tanulók szüleit, akik az első héten (egy szülő) bekísérhetik gyermeküket az osztályteremig.
o 1.a, 1.b, 2.b az udvari kapun keresztül érkezik.
o 2.a, 3.a az utcai bejáraton érkezik.
o a kerékpárral érkezők a nyitott nagykapun közlekedjenek és helyezzék el a biciklit, majd a számukra kijelölt bejáraton menjenek be az iskola épületébe.
o iskolába érkezés: 7:30 és 7:45 óra között
o a tanulókat az osztálytanítók 7:30-tól az osztályteremben várják.
6.2. Távozás protokoll a Kossuth téri iskolaegységben:
o 16:00 órakor az osztálytanító lekíséri a gyerekeket az udvarra.
o az udvaron minden osztályközösségnek kijelölt tartózkodási helye van, ahol a szülők várakozhatnak Mellékletben (csatolva)
o 16:00 óra után a tanulófelügyeletet osztályközösségen belül biztosítjuk. Felelős: napközis tanító
6.3 Érkezési protokoll a József Attila úti iskolaegységben:
o szülők nem léphetnek be az iskola épületébe
o 3.b, 4.a, 4.b, 5.a a főbejáraton keresztül
o 7.a, 7.b az udvari bejáraton keresztül (hátsó bejárat)
o 5.b, 6.a, 6.b, 8.a, 8.b az ebédlő felől a hátsó lépcsőházon keresztül
o a kerékpárral érkezők a nagykapun közlekedjenek és helyezzék el a biciklit, majd a számukra kijelölt bejáraton menjenek be az iskola épületébe
o iskolába érkezés: 7:30 és 7:45 óra között
o a tanulókat az osztálytanítók 7:30-tól az osztályteremben várják.
6.4 Távozás protokoll a József Attila úti iskolaegységben:
o a tanítási órák befejezése után a tanulók az udvari bejáraton, illetve a főbejáraton távoznak pedagógus irányításával
o a napközis csoportok tanulóinak az udvaron belül, kijelölt tartózkodási helye van, ahol a szülők várakozhatnak
7. Étkezés
7.1. Étkezés Kossuth tér 4.:
o 1.a, 1.b - első óra után tízóraizik (8:45-9:00-ig)
o 2.a, 2.b, 3.a – második óra után tízóraizik (9:45-10:00-ig)
o az ebédeltetés osztályközösségenként történik
o az étkezésről bővebb tájékoztatást a szülői értekezleten adunk
 sorban állás- védőtávolság
 eszközök, tálca elhelyezése
 fertőtlenítés
Felelős: napközis tanító, ebédeltető tanár
o az iskolai büfét a tanulók, csak a tanítás megkezdése előtt vehetik igénybe a sportcsarnok épülete felőli bejáraton, majd a számára kijelölt bejáraton érkezhet meg az iskola épületébe
o az osztályok két részben tízóraizhatnak beosztás szerint:
- 3b,4a,4b,5a,5b első szünetben,
- 6a,6b,7a,7b,8a,8b második szünetben
o az ebédeltetés a tanórák után szigorú beosztás szerint történik
o az étkezésről bővebb tájékoztatást a szülői értekezleten adunk
Felelős: napközis tanító, ebédeltető tanár
8. Mosdóhasználat József Attila u. 1. alatt
Egyszerre csak 4 tanuló tartózkodhat a mosdóban! földszint: 4.a, 4.b, 3.a, 5.a
I.emelet: 5.b, 8.b, 6.a, 6.b
II. emelet: 7.a, 7.b 8.a
Felelős: folyosó ügyeletes nevelő
9. A Kossuth tér 4. alatti játszótéri játékok használati rendje:
A Kossuth tér 4. alatti játszótéri eszközök fertőtlenítése a napközis foglalkozások után. Felelős: technikai dolgozók 11:30-14:00 óra között 30 perces váltásban használhatják a napközis csoportok. A csoportok között a technikai dolgozó fertőtleníti a játékokat. A közösségi terekben csak annyi tanuló tartózkodjon, ahogy az 1,5 m távolság tartható legyen, egyébként maszk használata kötelező!
10. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket a járványügyi előírások betartásával tartjuk. (1,5 m távolságtartás, szájmaszk kötelező)
Felelős: osztályfőnökök
11. Szeptember 01-je után a dolgozók és a tanulók kivételével csak előzetes időpontegyeztetés után lehet belépni az iskolába orrot és szájat eltakaró maszkban hivatalos ügyintézés miatt.
12. Az iskolai életet érintő részletes tájékoztatást a tanulók az első tanítási napon osztályfőnökeiktől kapják meg, a szülőket a szülői értekezleten tájékoztatjuk.
13. Tanévnyitó ünnepség nem lesz, két évfolyamonként tartjuk a templomban 1,5 m védőtávolsággal, csak az 1. osztályosokat
kísérheti 1 szülő. A padokat minden csoport után technikai dolgozók fertőtlenítik, szellőztetik. A maszk viselése ajánlott, de nem kötelező.
Felelős: igazgatóhelyettesek
14. Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások megvalósítását mellőzzük.
15. Kommunikáció
Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók – szülők, pedagógusok, tanulóink - figyelmét, hogy hiteles forrásból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein lehet/kell követni. Ezek a szabályok megnehezítik a diákok és a szülők mindennapjait, de a többi gyermek és az iskola dolgozóinak egészsége érdekében kérem, mindenki fogadja el és tartsa be ezeket! Az eljárásrendet folyamosan aktualizáljuk. Jelen eljárásrend módosításig vagy visszavonásig marad érvényben.
Felelős: igazgató
Kovács Miklós Istvánné
igazgató

A kép nagyításáért kattintson a képre vagy IDE!

 

Tankönyvek átvétele

A tankönyveket az 1.a, 1.b, 2.a, 2.b és a 3.a osztály szülői 2020. augusztus 31-én vehetik át a József Attila u. 1. alatti iskolaépület könyvtárában. A tankönyvcsomag ingyenes. Az átvételt a szülő aláírásával igazolja.

Kérjük!
Figyeljenek a biztonságos távolság megtartására és a maszk használatára.

Az átvételek időpontjai:
1.a – 8:00-9:00
1.b – 9:00-10:00
2.a – 10:00-11:00
2.b – 11:00-12:00
3.a – 12:00-13:00

Kérjük, az átvételi időpontokat lehetőleg tartsák be!

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

A tanévkezdéssel kapcsolatosan néhány fontos információt szeretnék megosztani:

 •  A tanévet hagyományos, tantermi keretek között indítjuk.
 • A hagyományos tanévnyitó ünnepség a járványügyi helyzetre való tekintettel elmarad. A rendkívüli tanévnyitó Veni Sancte időpontjáról az osztályfőnökök adnak, majd tájékoztatást.
 •  Az első tanítási nap 2020. szeptember 01. (kedd).

A Kossuth tér 4. szám alatti iskolaépületben fogadják az osztályfőnökök az:
1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a. osztály tanulóit.

A József Attila 1. alatti iskolaépületben fogadják az osztályfőnökök a:
3.b, 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b.
osztály tanulóit.

Érkezés az iskolába 7:30 – 7:45 között.

 • A tankönyveket a tanulók az első tanítási napon kapják meg, kivéve az 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a osztály tanulóit, akik szülei 2020. augusztus 31-én, hétfőn vehetik át a tankönyveket a József Attila úti iskolaépület könyvtárában. (földszint)

A járványügyi szabályok betartása miatt az:
1.a – 8:00-9:00
1.b – 9:00-10:00
2.a – 10:00-11:00
2.b – 11:00-12:00
3.a – 12:00-13:00

 •  Az étkezést már az első tanítási napon biztosítjuk azoknak a tanulóinknak, akik leadták igénylésüket a http://www.gyorffykataltisk.hu/egyeb/gyermeketkeztetes-igenylese-a-2020-2021-
  es-tanevre/ űrlapon.

A szünidő hátralévő napjaira jó pihenést kívánok! Szeretettel várunk minden Györffys diákot!

Karcag, 2020. augusztus 19.

Üdvözlettel:
Kovács Miklós Istvánné

IGAZGATÓI TÁJÉKOZTATÓ!

Tisztelt Szülők!

A 2019/2020-as tanév zárásával kapcsolatos alábbi információkat osztom meg Önökkel:

1. Ballagás

Hagyományos ballagási ünnepség megtartására nincs lehetőség. A 8. osztályosok búcsúztatása zárt körben kerül megrendezésre.

Ideje: 2020. június 12. péntek 14:00 óra

Az iskola épületében csak a tanulók tartózkodhatnak!

2. Tanévzáró

Ünnepélyes tanévzáró megtartására nem kerül sor.

A bizonyítványok átvétele osztálykeretben 2020. június 19-én az alábbi beosztás szerint történik az osztálytermekben.

Beosztás:

délelőtt (felső tagozat)

9:00 óra           8.a, 5.a

9:30 óra            8.b, 7.a

10:00 óra           6.a, 7.b

10:30 óra           5.b, 6.b

délután (alsó tagozat)

15:00 óra           1.a, 1.b, 3.b, 4.a

15:45 óra           2.b, 4.b

16:00 óra           2.a, 3.a

Az iskola épületében csak a tanulók tartózkodhatnak!

3. Tanítási munkarend

A tantermen kívüli digitális munkarendünkben a tananyagok kiküldése 2020. június 10-től megszűnik. Iskolánkban 2020. június 10-11-12-én tanítás nélküli munkanapok lesznek. Utolsó tanítási nap 2020. június 15. (hétfő).

4. Tartós tankönyvek visszavételezése

1-7. évfolyamon tanulók esetében: 2020. szeptemberében kerül sor.

8. évfolyamon tanulók 2020. június 15-én az alábbi időpontokban adhatják le tankönyveiket:

8.a osztály tanulói 8:00-9:00 óra között

8.b osztály tanulói 9:00-10:00 óra között

Helyszín: József Attila utca 1. díszudvar felőli étterem bejárata

5. Tanulófelügyelet biztosítása: 2020. június 16 – június 26-a között.

Tájékoztató és jelentkezési űrlap megtalálható a honlapon.

6. Nyári napközis táborok június 29 – július 10-e között.

Tájékoztató és jelentkezési űrlap megtalálható a honlapon

Nyári napközis tábor

Örömmel tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy iskolánk tematikus nyári napközis táborokat szervez.

A nyári szünet idején, 2020. június 29-től július 10-ig 5 napos turnusokban, tematikájában változó, élménypedagógia módszerekben gazdag, színes programokat kínálunk tanulóinknak a szabadidő hasznos eltöltésére.

Lelkes pedagógusaink nagy szeretettel tervezik a jobbnál jobb témanapokat, programokat:

 • Sport és mozgás az örökmozgóknak
 • Nyelvi kalandok a világjáróknak
 • Túrázás, bringázás a zöld kalandoroknak
 • Ének, ritmus és tánc az aprólábaknak
 • Kézműveskedés a kreatívoknak

Hétfőtől péntekig, naponta 8-16 óráig várjuk a táborozó gyerekeket a Kossuth tér 4. sz alatti közösségi játszóterünkre és épületünkbe.

A táborainkba  az ITT elérhető on-line jelentkezési lapon, valamint a részvételi díj befizetésével lehet jelentkezni.

Jelentkezési határidő: 2020. június 15.

2019-2020-ban közzétett bejegyzéseink

Augusztus


A Györffy István Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet

Az alábbi munkakörök betöltésére:

– matematika – informatika – technika – rajz szakos tanár
– tanító


 

A Györffy István Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet

Az alábbi óraadói munkakörök betöltésére:

matematika, informatika, technika, ének, rajz, tantárgy oktatása
napközis feladatok ellátása
logopédiai, pszichopedagógiai feladatok ellátása


 

Gyermekétkeztetés igénylése a 2020/2021-es tanévre

Köszönjük, hogy az űrlap kitöltésével segíti munkánkat! Gyermekének az igényelt étkezés 2020. szeptember 1-jétől megrendelésre kerül.

 

Június


A 2019/2020-as tanév versenyeredményei

Szeretettel köszöntjük a Györffy István Katolikus Általános Iskola azon tanulóit, akik a 2019/2020-as tanévben kiemelkedő eredményeket értek el.

 


 

A Györffy István Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet

Az alábbi munkakör betöltésére:
- matematika – technika - informatika szakos tanár
- tanító – informatika, technika műveltségterülettel
- napközi feladatok ellátására (félállás).

 


 

A Györffy István Katolikus Általános Iskola nyári ügyeleti rendje

2020. AUGUSZTUS 24-TŐL A NYITVATARTÁS FOLYAMATOS, HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG 8:00 – 16:00 –ÓRÁIG.
A TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG IDŐPONTJA: 2020. AUGUSZTUS 31. 16:30 ÓRA

 


 

Első osztályok szülői értekezlete

Kedves Szülők!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2020. június 25-én (csütörtök) 16:00 órakor tartjuk a leendő első osztályok szülői értekezletét.

 


 

Köszönet a Szülőknek

Kedves Szülők!

Köszönöm, hogy az elmúlt hetekben kitartóan, sokszor erőn felül, példát mutatva segítették gyermekük digitális oktatásban való részvételét.

 

Online ballagás, 2020

Ternyák Csaba egri érsek videoüzenetben zárta a tanévet

IGAZGATÓI TÁJÉKOZTATÓ!

Tisztelt Szülők!

A 2019/2020-as tanév zárásával kapcsolatos alábbi információkat osztom meg Önökkel:

1. Ballagás

Hagyományos ballagási ünnepség megtartására nincs lehetőség. A 8. osztályosok búcsúztatása zárt körben kerül megrendezésre.

Ideje: 2020. június 12. péntek 14:00 óra

Az iskola épületében csak a tanulók tartózkodhatnak!

2. Tanévzáró

Ünnepélyes tanévzáró megtartására nem kerül sor.

A bizonyítványok átvétele osztálykeretben 2020. június 19-én az alábbi beosztás szerint történik az osztálytermekben.

Beosztás:

délelőtt (felső tagozat)

9:00 óra           8.a, 5.a

9:30 óra            8.b, 7.a

10:00 óra           6.a, 7.b

10:30 óra           5.b, 6.b

délután (alsó tagozat)

15:00 óra           1.a, 1.b, 3.b, 4.a

15:45 óra           2.b, 4.b

16:00 óra           2.a, 3.a

Az iskola épületében csak a tanulók tartózkodhatnak!

3. Tanítási munkarend

A tantermen kívüli digitális munkarendünkben a tananyagok kiküldése 2020. június 10-től megszűnik. Iskolánkban 2020. június 10-11-12-én tanítás nélküli munkanapok lesznek. Utolsó tanítási nap 2020. június 15. (hétfő).

4. Tartós tankönyvek visszavételezése

1-7. évfolyamon tanulók esetében: 2020. szeptemberében kerül sor.

8. évfolyamon tanulók 2020. június 15-én az alábbi időpontokban adhatják le tankönyveiket:

8.a osztály tanulói 8:00-9:00 óra között

8.b osztály tanulói 9:00-10:00 óra között

Helyszín: József Attila utca 1. díszudvar felőli étterem bejárata

5. Tanulófelügyelet biztosítása: 2020. június 16 - június 26-a között.

Tájékoztató és jelentkezési űrlap megtalálható a honlapon.

6. Nyári napközis táborok június 29 - július 10-e között.

Tájékoztató és jelentkezési űrlap megtalálható a honlapon

Nyári napközis tábor

Örömmel tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy iskolánk tematikus nyári napközis táborokat szervez.

A nyári szünet idején, 2020. június 29-től július 10-ig 5 napos turnusokban, tematikájában változó, élménypedagógia módszerekben gazdag, színes programokat kínálunk tanulóinknak a szabadidő hasznos eltöltésére.

Lelkes pedagógusaink nagy szeretettel tervezik a jobbnál jobb témanapokat, programokat:

 • Sport és mozgás az örökmozgóknak
 • Nyelvi kalandok a világjáróknak
 • Túrázás, bringázás a zöld kalandoroknak
 • Ének, ritmus és tánc az aprólábaknak
 • Kézműveskedés a kreatívoknak

Hétfőtől péntekig, naponta 8-16 óráig várjuk a táborozó gyerekeket a Kossuth tér 4. sz alatti közösségi játszóterünkre és épületünkbe.

A táborainkba  az ITT elérhető on-line jelentkezési lapon, valamint a részvételi díj befizetésével lehet jelentkezni.

Jelentkezési határidő: 2020. június 15.

Megemlékezés Trianon 100. évfordulójáról

                                                

 A hangfelvételen Kír Enes 4.b osztályos tanulónk énekel, 
 mely a Nemzeti Összetartozás Napjára a MAGYAR VAGYOK 2020 
 Virtuális időkapszula  Üzenjünk a jövő magyarjainak!   projekt keretén belül 
 Az énekelj együtt a Kiss Kata Zenekarral!  - felhívásra  készült.

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tantermen kívüli digitális munkarend fenntartása mellett

június 2-tól – a megfelelő járványügyi előírások betartásával – iskolai gyermekfelügyeletet biztosítunk. Jelentkezési űrlap kitölthető: ITT

A kitöltés határideje: 2020. május 27.

A későbbiekben telefonos egyeztetést követően lehet jelentkezni az 503-435  telefonszámon.

Szülői tájékoztatás a tanulók iskolai felügyeletéről

A Kormány 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelete szabályozza az iskolák 2020. júniusi működését.

E rendelet alapján intézményünkben az előzetesen igényelt tanulófelügyeletet, kis csoportokban (max. 10-12 fős) szervezzük a tanulók számára, a Kossuth tér 4. sz alatti iskola épületében reggel 8:00 és 16:00 óra között, pedagógusok közreműködésével.

A szülők a tanulókat csak az intézmény bejáratáig kísérhetik. Maszk viselése nem kötelező. A tanulók saját maszkhasználatát engedélyezzük, ez esetben a maszkról szíveskedjenek gyermekük számára gondoskodni!

A felügyelet kizárólag egészséges, tünetmentes tanuló esetében igényelhető. Amennyiben a tanulón bármilyen megbetegedés tünetét észleljük, a szülőt azonnal értesítjük a tanuló hazabocsátása érdekében.

A tanulófelügyelet ideje alatt június 15-ig a tanulóknak lehetőséget biztosítunk a pedagógusok által előírt feladatok elvégzésére. A tanulók legkésőbb 8.00 óráig érkezzenek az intézménybe, hozzák az aznapi órarend szerinti felszerelésüket, legyen náluk az online oktatáshoz szükséges azonosító, e-mail cím, jelszó.

Tanulók tervezett napirendje:

 • június 2-15-ig

délelőtt: digitális tanulás támogatása,  délután: szabadidős tevékenységek.

 • június 16-26-ig

napközis szabadidős programok, tehetséggondozás, sportfoglalkozás.

Az étkezés megszervezése és feltételei változatlanok maradtak, a tanítási év szabályai szerint tudjuk biztosítani. Az Iskolatej- illetve Iskolagyümölcs-program a rendkívüli, járványügyi helyzetre tekintettel szünetel.

Jelentkezés esetén kérjük, az iskola honlapján elérhető jelentkezési űrlapot az ügyelet igénybevétele előtt két nappal kitölteni és az 503-435-ös telefonszámon bejelenteni.

A felügyelet megszervezése során fokozott figyelmet fordítunk és kérjük tanulóinktól a higiéniai intézkedések fokozott betartását.

 

Együttműködésüket köszönjük!

 

Kovács Miklósné

igazgató

Május


Igazgatói tájékoztató

Tisztelt Szülők!

A COVID-19 járvány okozta veszélyhelyzet nyitásáról a következő információkat szeretném megosztani Önökkel:

1. Digitális munkarend

A tanév végéig, június 15-ig érvényben marad a tantermen kívüli digitális munkarend.

2. Felzárkóztatás

Június 2-tól oktatási céllal, a szaktanárok megítélése alapján az elmúlt hónapokban lemaradó tanulók felzárkóztatására kerül sor az iskolában.

3. Gyermekfelügyelet

Június 2-től június 26-ig igény szerint megszervezzük a tanulók felügyeletét.

4. Étkezés biztosítása

Június 26-ig igény szerint biztosítjuk az intézményi étkeztetést.

5. Ballagás

Dolgozunk a részleteken, hamarosan tájékoztatjuk Önöket. Hagyományos ballagási ünnepséget nem tartunk, de az osztályoknak méltó búcsúzási lehetőséget teremtünk.

6. Tanévzáró ünnepség – bizonyítványosztás

Dolgozunk a részleteken. Hagyományos tanévzáró ünnepség nem lesz, de a tanulók osztályonként megkapják a bizonyítványokat.

7. Nyári táborok

Igény esetén nyári napközis táborokat szervezünk. Az igényfelmérő űrlap az iskola honlapján hamarosan megjelenik, itt található majd bővebb információ is.

A részletek kidolgozásáig türelmüket kérem. Köszönöm az eddigi kitartó, segítő munkájukat.

Jó egészséget kívánok!

Tisztelettel:

Kovács Miklósné

igazgató

 

Kelt: Karcag, 2020. 05. 21.

Április


Tájékoztató

Történelem verseny

Siker az Országos történelem verseny megyei fordulóján a 2019/2020-as tanévben

Az Országos történelem verseny megyei fordulójára az iskolai fordulón elért eredménye alapján meghívást kapott:

 1. helyezett: Molnár Attila 8.a
 2. helyezett: Karcagi-Nagy Dávid 8.a
 3. helyezett: Szabó Rita 8.a

A megyei fordulón Szolnokon Molnár Attila 2. helyezést ért el.

Gratulálunk a szép eredményekhez!

Köszönjük a szülők segítő támogatását.

Felkészítő pedagógus: Kovács Miklósné

Értesítés

Tisztelt Szülők!

A Györffy István Katolikus Általános Iskolában a 2020/2021-es tanévre a beiratkozás - a kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel - elektronikus formában történik.

A beiratkozásra 2020. április 06-án 8:00 órától van lehetőség a gyorffykataltisk.hu weboldalon a Beiratkozás 2020/2021 menüpontban megjelenő Beiratkozási tájékoztató szerint.

Szeretettel várjuk a leendő első osztályos tanulók jelentkezését.

Karcag, 2020. április 03.

Megértésüket és együttműködésüket megköszönve:

Tisztelettel:

Kovács Miklósné

igazgató

Levél a gyermekekhez

Kedves Gyerekek!

Elkezdtük a tanítás nélküli, digitális munkarend 3. hetét.

Arra szeretnélek kérni benneteket, mindenki képességei szerint törekedjen arra, minél alaposabban elsajátítsa a tananyagot.

Tudom ez a tanulási forma legtöbbünknek nem olyan könnyű, vannak nehézségek, akár el is fáradtok, hiányoznak társaitok, sőt hiszem, már még a tanáraitok is. Nekem nagyon hiányoztok.

Minden munkanap itt vagyok tanulók és pedagógusok nélküli iskolában. Végig megyek a folyosón, benézek a termekbe és Rátok gondolok, bárcsak itt lennétek!

Sajnos a veszélyhelyzet még tart és nekünk ki kell tartani. Csak együtt összefogva haladhatunk előre, ha jól csináljuk nem szakad félbe a tanév. Ez mindannyiunk érdeke. Fogadjátok el szüleitek tanácsait, hiszen most rajtuk óriási a teher, én is nagyon hálás vagyok nekik.

Tudom, hogy egytől egyig minden szülő arra törekszik, hogy akár erején felül is, de nagy részben átvegye a mi feladatunkat is, a munka, a háztartás, az idős nagyszülők támogatása mellett és sikeres tanévet zárhassunk júniusban.

Ne feledjétek azt sem, hogy mi most olyan időket élünk, ami a történelemkönyvekben ott lesz. A ti unokáitok - a modernkor vagy kit tudja, hogy nevezik majd ezt a korszakot az emberiség történetében - tanulni fognak róla, hogy volt egy koronavírus (COVID-19) nevű járvány 2020-ban, amely az egész Földön végig söpört. Az országok kormányai mindent megtettek, hogy lassítsák terjedését, hogy minél kevesebb ember haljon meg, bezártak az iskolák, óvodák, kijárási korlátozást vezettek be. A gyerekek tantermen kívüli, digitális oktatás keretében otthon folytatták a tanévet…

Ti pedig majd mesélitek a személyes élményeiteket…, mert lesznek.

Mindenkinek jó egészséget és kitartást kívánok!

Szeretettel gondolok Rátok!

Üdvözlettel, a mielőbbi viszontlátás reményében:

Kovács Miklósné

igazgató

Nyelvvizsgaeredmények

Friss nyelvvizsgaeredmények a

 Györffy István Katolikus Általános Iskolában

 

Sok szeretettel gratulálunk a sikeres nyelvvizsgát tett tanulóinknak:

Baranyai Dorka 8.a B2 középfokú komplex,

Nagy Zsófia 8.a B2 középfokú komplex,

Jaros Laura 8.a B2 középfokú szóbeli,

Kecskés Redmond 8.a B2 középfokú szóbeli.

Hálásan köszönjük felkészítőjüknek Vass György tanárúrnak áldozatos munkáját és a szülők támogatását.

Karcag, 2020. április 01.

 

Kovács Miklós Istvánné

igazgató

Március


BEIRATKOZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Szülők!

Az iskola vezetősége és nevelőtestülete nevében hálásan és nagy tisztelettel köszönöm meg együttműködésüket, amelyet a tantermen kívüli, digitális oktatás megvalósításának elindításához nyújtottak.

Ma egy hete kapták meg az első tananyagot a tanulók.

A próbaleckéken sikeresen túl vagyunk. Köszönöm a szülőknek, tanulóknak, hogy szorgalmasan végzik a napi feladatokat.

Tudjuk ez egyik félnek sem könnyű.

De, ha összefogunk tanulók-pedagógusok-szülők, hármas egységében, be tudjuk fejezni sikeresen a tanévet ebben a digitális munkaformában is.

Továbbra is kérem a szülők és tanulók aktív bekapcsolódását és a szülők segítségét a tantermen kívüli digitális oktatás sikeres megvalósításához.

Tudom, vannak és lesznek nehézségek. Kérem, bizalommal jelezzék az osztályfőnöknek, hogy minél hamarabb tudjunk segítséget nyújtani.

Várom a véleményeiket, javító szándékú javaslataikat, kéréseiket a gyorffykataltisk@gmail.com email címre, vagy telefonon 06/59/503-435, 06/30/676-6220 a digitális oktatással kapcsolatosan.

Mindenki vigyázzon magára!

Vigyázzunk egymásra!

Kovács Miklósné

igazgató

Kedves Szülők! Kedves Tanulók!

A református hitoktatásban részesülő tanulók az E-Kréta rendszer "házi feladat" részbe kapják a heti tananyagot, előző hét péntek 16 óráig.
Kovács Miklósné
igazgató

 

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

Világméretű közös imádkozás

Kedves Szülők!

Kedves Tanulók!

 

Csatlakozzunk otthonunkban a világméretű közös imádkozáshoz ma 12 órakor.

Világméretű közös imádságra hív a világjárvány idején Ferenc pápa március 25-én, szerdán délben.

Felhívással fordult a különféle felekezetekhez tartozó összes keresztényhez, hogy mindenki együtt imádkozzon a Magasságos, Mindenható Istenhez.

A teljes cikk az alábbi linken elérhető:

https://www.magyarkurir.hu/hirek/vilagmeretu-kozos-imadsagra-hiv-vilagjarvany-idejen-ferenc-papa-marcius-25-re?fbclid=IwAR1xUU1rkgXF9KTs1D0b_h-OOcOMTbMG8YmEO7BjxD8wvXoQ1YThOHqyD5o

Digitális tanrend - online elérhetőségek

Tájékoztató a Györffy István Katolikus Általános Iskola

pedagógusainak digitális elérhetőségéről

 

Pedagógus neve E-mail elérhetőség
Baláné S. Kovács Anikó gyorffy.balane.aniko@gmail.com
Birizló Csaba Szabolcs gyorffy.birizlo.csaba@gmail.com
Borsosné Herczegh Judit gyorffy.borsosne.judit@gmail.com
Csináthné Bakó Éva Erzsébet gyorffy.csinathne.eva@gmail.com
Décsei Erzsébet gyorffy.decsei.bobe@gmail.com
Erős Edit gyorffy.eros.edit@gmail.com
Fodor Józsefné gyorffy.fodor.jozsefne@gmail.com
Gulyás Zsolt gyorffy.gulyas.zsolt@gmail.com
Horváth Rémusz gyorffy.horvath.remusz@gmail.com
Kardosné Szilágyi Anikó gyorffy.kardosne.ani@gmail.com
Kovács Miklósné gyorffy.kovacs.miklosne@gmail.com
Kovácsné Kun Eszter gyorffy.kovacsne.eszter@gmail.com
Kun Jánosné gyorffy.kun.janosne@gmail.com
Kun László Attila gyorffy.kun.laszlo@gmail.com
Makula Ibolya gyorffy.makula.ibolya@gmail.com
Miklóssy Krisztián gyorffy.miklossy.krisztian@gmail.com
Molnárné Tőkés Éva gyorffy.molnarnetokes.eva@gmail.com
Németh Ildikó gyorffy.nemeth.ildiko@gmail.com
Oroszné Millinkhoffer Rita gyorffy.oroszne.rita@gmail.com
Pallagi Bernadette gyorffy.pallagi.bernadette@gmail.com
Pardy Károlyné gyorffy.pardy.karolyne@gmail.com
Poór László Imre gyorffy.poor.laszlo@gmail.com
Posztósné Gyarmati Éva gyorffy.posztosne.eva@gmail.com>
Ráczné Kovács Éva gyorffy.raczne.eva@gmail.com
Szabó Andrea Éva gyorffy.szabo.andreaeva@gmail.com
Szabó Edit gyorffy.szabo.edit@gmail.com
Szabó Zoltánné gyorffy.szabo.zoltanne@gmail.com
Szilágyi Péter gyorffy.szilagyi.peter@gmail.com
Tóth Judit gyorffy.toth.judit@gmail.com
Tőkésné Szendrei Andrea gyorffy.tokesne.andrea@gmail.com
Vass György János gyorffy.vass.gyorgy@gmail.com
Vezetőség gyorffy.vezetoseg@gmail.com
Viczián Nikoletta gyorffy.viczian.nikoletta@gmail.com

 

 

Karcag, 2020. március 18.                                                         Kovács Miklósné

                                                                                                              igazgató

3. sz. közlemény

Kedves Szülők! Kedves Tanulók!

 

A Györffy István Katolikus Általános Iskolában elindult a tantermen kívüli digitális oktatás próbaverziója.

Ma, 2020. március 18-án, szerdán 15 óráig a csütörtöki órarend szerinti tananyagot mindenki megkapta az osztály által működtetett közösségi csoportban.

Amennyiben ez nem történt meg, kérem, jelezzék az iskola email- címére: gyorffykataltisk@gmail.com

Kérem a kedves szülőket, hogy segítség gyermekeiket!

Köszönöm az eddig tanúsított együttműködésüket és megértésüket.

Kedves Tanulók! Jó tanulást kívánok!

Vigyázzatok magatokra, szeretteitekre és maradjatok otthon!

Imádkozzunk mindenki egészségéért és a mielőbbi találkozásért!

 

Üdvözlettel:

 

Kovács Miklósné

igazgató

 

 

A digitális tanulásról...

Kedves Szülők! Kedves Tanulók!

 

Mint arról az első tájékoztatómban hírt adtam a tantestület megkezdte a tantermen kívüli digitális oktatás bevezetését.

Minden pedagógus nagyon felelősségteljesen és lelkiismeretesen dolgozik. A digitális megkeresésekből ez bizonyára már tapasztalható volt.

Ezek a digitális kapcsolatok az elkövetkezendő időszakban általánossá válnak.

A Györffy István Katolikus Általános Iskola tantestülete a tantermen kívüli digitális oktatással kapcsolatosan a következő döntéseket hozta meg 2020. március 16-án.

A tananyagok az E-KRÉTA rendszeren keresztül lesznek elérhetők.

A KRÉTA rendszer, és a házi feladatok működéséről az alábbi linken tájékozódhatnak:

https://Youtu.be/ALOBDgV4-vA

Minden Szülőt arra kérek, hogy napi szinten lépjen be gyermekével közösen a KRÉTA rendszerbe!

Belépéssel kapcsolatos probléma esetén küldjenek értesítést a gyorffykataltisk@gmail.com címre.

A tanulás csütörtöktől órarend szerint elkezdődik.

A pedagógusok az órarend szerinti időben elérhetőek lesznek. A tananyag és a házi feladat előző nap 15 óráig kerül bejegyzésre az E-KRÉTA üzenőfalán.

Kérem a Szülőket kísérjék figyelemmel a gyermekeknek kiadott feladatokat, azok megoldását a megadott határidők betartásával.

A kiadott házi feladatok ellenőrzéséről és a számonkérések módjáról később rendelkezünk!

Mindenkit arra kérek, hogy felelősségteljesen és szorgalmasan végezze el a kiadott feladatokat, mert mindannyiunk érdeke, hogy ezt a tanévet sikeresen le tudjuk zárni.

Kérem a Szülőket segítsék gyermekeik otthoni felkészülését!

Imádkozzunk mindannyiunk egészségéért, az újra találkozásért!

 

Karcag, 2020. március 17.

 

 

Kovács Miklósné

igazgató

Tájékoztató az étkezésről

Szülői tájékoztató

Március 15.

Február


Iskolakóstoló

Györffy napok

Január


December


4. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

"Cipősdoboz 2019"

Iskolakóstoló

November


Aranyérem!

Budai Cintia a Györffy István Katolikus Általános Iskola 5.a osztályos tanulója az Országos Birkózó Diákolimpiai Döntőn, Kaposváron, Diák II. kategóriában, 34 kg-os súlycsoportban 1 helyezést ért el.

 

Iskolakóstoló

Október


Kisállat kiállítás

Kisállatok kiállítása a „Györffyben”!

Szeptember


EDS nap

Az Európai Diáksport Nap a Györffy István Katolikus Iskolában, 2019-2020-as
tanévben

NYÁRI TÁBOROK

Összefoglaló a nyáron megszervezésre került táborokról.

Folyamatos feltöltés...

Augusztus


ISKOLAKEZDÉSSEL KAPCSOLATOS IGAZGATÓI TÁJÉKOZTATÓ

Veni Sancte – Tanévnyitó szentmise 2019. szeptember 01. vasárnap, 8:30 óra
Helyszín: Szent István Római Katolikus templom

Közzétéve: 2019.08.15.

MEGHÍVÓ

az EFOP-1.3.5-16-2016-000756-os számú,  „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Györffy István Katolikus Általános Iskolában” című pályázat keretében megvalósuló SZENT ISTVÁN HAGYOMÁNYŐRZŐ NAPRA.

Közzétéve: 2019.08.13.

Június


OLVASNI NEM CIKI

"OLVASNI NEM CIKI" Csapatverseny országos döntő eredmények

Közzétéve: 2019.06.12.

Május


“Harmatcsepp” tanulmányi verseny

A "Harmatcsepp" tanulmányi verseny országos döntőjébe jutott legkiválóbb tanulóink. Mosolygó tehetségek, nagyszerű eredményekkel!

Közzétéve: 2019. 05.26.

Szent Marcellin Kupa

Iskolánk II. korcsoportos labdarúgó csapata május 20-án, a Szent Marcellin Kupán I. helyezést ért el.

Közzétéve: 2019. 05.22.

Kunrózsa Énekegyüttes

A Kunrózsa Énekegyüttes a X. „Dunán innen, Tiszán túl” Ifjúsági Népművészeti Tehetségkutató Verseny Heves és Jász-Nagykun-Szolnok Megyei előválogató versenyén népdal kategóriában „Kiemelt arany” minősítést szerzett, és továbbjutott a Kárpát-medencei döntőre.

Közzétéve: 2019. 05.22.

Györffy István Katolikus Általános Iskola tanulói által az utóbbi időben elért kiemelkedő eredményekről

Dobos Levente 8. a osztályos tanuló Országos angol tanulmányi verseny megyeifordulóján I. helyezést, az országos döntőn 8. helyezést ért el 2019. május 18-án Békéscsabán.
Felkészítő pedagógus: Viczián Nikoletta angoltanár

Közzétéve: 2019. 05.22.

Április


“Tiszán innen, Dunán túl” népdaléneklési minősítő versenyen

Ábrahám Lea Borka és Kir Enes szólóének kategóriában ARANY minősítést ért el a “Tiszán innen, Dunán túl” népdaléneklési minősítő versenyen.

Közzétéve: 2019. 04. 14.

Országos angol nyelvi verseny

DOBOS LEVENTE iskolánk 8. a osztályos tanulója az országos angol nyelvi verseny megyei fordulóján 1. helyezést ért el, amellyel az országos döntőben képviselheti iskolánkat. Felkészítő tanára: Viczián Nikoletta

Közzétéve: 2019. 04. 12.

ALAPMŰVELETI MATEMATIKA VERSENY

Elért eredményeink:

Közzétéve: 2019. 04. 10.

Jedlik Ányos Országos Matematikaverseny

2019. február 28-án került sor a Jedlik Ányos Országos Matematikaverseny regionális fordulójára. Iskolánkból 3 ötödikes és 2 hatodikos tanuló vállalta a komoly megmérettetést.

Közzétéve: 2019. 04. 09.

Diákolimpia

Gratulálunk a Györffy focicsapatának a Diákolimpia városi fordulójának megnyeréséhez!

Közzétéve: 2019. 04. 08.

Györffys siker a Hungarikum verseny megyei döntőjén

Iskolánk négy tanulója (Balog Bence Zsigmond, Czina Zoltán, Éliás László és Fehér Péter Pál 7.b) március 29–én Szolnokon méretette meg magát a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktár által meghirdetett Hungarikum versenyen, ahol az előkelő III. helyezést sikerült elérniük.

Közzétéve: 2019. 04. 08.

Március


Fenntarthatósági Témahét a Györffyben

Iskolánk rendszeresen bekapcsolódik a Fenntarthatósági Témahét programjaiba. Így történt ez az idén is. Örökös Ökoiskola lévén fontosnak tartjuk a természet megismerését, védelmét és a teremtett világ megőrzését.

Közzétéve: 2019. 03. 26.

Szakmavilág Pályaorientációs Roadshow

Próbáld ki magad!

 

Közzétéve: 2019. 03. 26.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a Karcagi Római Katolikus Egyházközösség által szervezett előadására. Részletekért kattintson a "Tovább" gombra.

 

Közzétéve: 2019. 03. 26.

FELHÍVÁS a Györffy István Katolikus Általános Iskolába történő beiratkozásra

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő beiratkozásra a Györffy István Katolikus Általános Iskolában az alábbi időpontokban kerül sor:

 

Közzétéve: 2019. 03. 24.

Iskolakóstolót tartottak a Györffyben

Március 6-án, szerdán a Városi Sportcsarnokban tartotta meg a Györffy István Katolikus Általános Iskola az „Iskolakóstoló” rendezvénysorozatának utolsó foglalkozását

 

Közzétéve: 2019. 03. 24.

Február


Koszorúzással kezdődtek hétfőn a Györffy Napok idei rendezvényei.

Györffy István néprajztudósra, a város szülöttére születésnapján, a Múzeumparkban lévő szobránál Kovács Miklósné idézte fel a a jeles tudós életét.

 

Közzétéve: 2019. 02. 11.

Január


Meghívó

 

 

Közzétéve: 2019. 01. 28.

Álláshirdetés

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő Györffy István Katolikus Általános Iskola (5300 Karcag, József Attila utca 1.) pályázatot hirdet:

 

Közzétéve: 2019. 01. 10.

Álláshirdetés

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő Györffy István Katolikus Általános Iskola (5300 Karcag, József Attila utca 1.) pályázatot hirdet:

 

Közzétéve: 2019. 01. 10.

December


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Györffy István Katolikus Általános Iskola a 2018/2019-es tanévben iskolánk névadója, Györffy István születésének 135. évfordulója alkalmából meghirdeti hagyományos helytörténeti és néprajzi pályázatát az általános iskolák felső tagozatos tanulói számára.

 

Közzétéve: 2018. 12. 10.

November


Molnár Anna Matematika Emlékverseny

Kiváló, tehetséges tanulóink a Molnár Anna Matematika Emlékverseny díjkiosztóján, Gratulálunk!

 

Közzétéve: 2018. 11. 30.

Györffys lányok a Duatlon Diákolimpia Országos Döntőjén

2018. október 27-én Marcaliban került megrendezésre a Diatlon Diákolimpia 2018/2019.
tanév országos döntője, ahol Jász-Nagykun-Szolnok Megyét a megyei döntő 1. helyezettje
iskolánk csapata képviselte.

 

Közzétéve: 2018. 11. 12.

Iskolakóstoló

A Györffy István Katolikus Általános Iskola Iskolakóstoló címmel komplex tevékenységsorozatot indít nagycsoportos óvodásoknak.

 

Közzétéve: 2018. 11. 02.

Október


Volt egyszer egy osztálytalálkozó…

Sok-sok évvel ezelőtt, 1988-ban ballagtunk  Mi, a 8. A. osztály, és a sors  2018. október 20-án  kicsit újra  összehozott  bennünket.

 

Közzétéve: 2018. 10. 28.

Szeptember


Örömhír: a szeretet lehetséges!

Egy örömhír és tüstént eltűnik a félelem és a szorongás, és rügyként kipattan a
lappangó reménység, legmélyebb vágyunk, amelyben már hinni sem mertünk. De
vajon van-e még újság, hír, ami igazán új lehet a mai hírközlésesi eszközöktől
behálózott századunkban?

 

Közzétéve: 2018. 09. 29.

Rendhagyó osztályfőnöki óra Böjte Csabával

2018. szeptember 13-án lehetőségünk volt részt venni a Papp László Budapest Sportarénában
megtartott, koncerttel egybekötött rendhagyó etika órán.

 

Közzétéve: 2018. 09. 29.

Tanévnyitó szentmise a Szent István templomban

Iskolánk tanárai, diákjai szeptember 2-án tanévnyitó szentmisén vettek részt, amelyre a Szent István katolikus templomban került sor.

 

Közzétéve: 2018. 09. 29.

Augusztus


Lelkigyakorlat Egerben

Iskolánk tanárai lelkigyakorlaton vettek részt Egerben 2018. augusztus 27-29. között. A lelkigyakorlat augusztus 29-én az Egri Főegyházmegye köznevelési intézményeinek tanévnyitójával ért véget.

 

Közzétéve: 2018. 09. 29.

Szent István Hagyományőrző Nap

Az EFOP-1.3.5-16-2016-000756-os számú "Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Györffy István Katolikus Általános Iskolában" című pályázat keretében ezen a napon a Szent Efrém Férfikar koncertjére, Szent István-napi búcsúi szentmisére, körmenetre, állófogadásra, kötetlen beszélgetésre és táncházra került sor.

 

Közzétéve: 2018. 08.23

TANÉVKEZDÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

A 2018/2019-es tanévet szeptember 2-án, vasárnap ünnepélyes Veni Sancte szentmise
keretében nyitjuk meg.

 

Közzétéve: 2018. 08.26.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő Györffy István Katolikus Általános Iskola (5300
Karcag, József Attila utca 1.) pályázatot hirdet:

 

Közzétéve: 2018. 08.14.

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Györffy István Katolikus Általános Iskola (5300 Karcag, József Attila utca 1.) az alábbi óraadó tanári
állásokat hirdeti meg:

 

Közzétéve: 2018. 08.14.

Első osztályok szülői értekezlete

Kedves Szülők!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2020. június 25-én (csütörtök) 16:00 órakor tartjuk a leendő első osztályok szülői értekezletét.

Az értekezlet helyszíne: Karcag, Kossuth tér 4.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

2020. június 19.

Kovács Miklós Istvánné

igazgató

 

 

Köszönet a Szülőknek

Kedves Szülők!

Köszönöm, hogy az elmúlt hetekben kitartóan, sokszor erőn felül, példát mutatva segítették gyermekük digitális oktatásban való részvételét.

Hálás vagyok, amiért a rengeteg munkájuk mellett is tevékenyen részt vettek a feladatok elvégzésében.

Karcag, 2020. június 15.

 

Tisztelettel:

 

Kovács Miklós Istvánné

igazgató

A Györffy István Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet

Az alábbi munkakör betöltésére:

– matematika – informatika – technika – rajz szakos tanár
– tanító

A munkaviszony időtartama:

2020. 08. 24- 2021. 06. 30 –ig tartó határozott idejű munkaidős munkaviszony.

A munkavégzés helye: 5300 Karcag, József Attila u. 1. (székhely), 5300 Karcag, Kossuth tér 4. (telephely)

A munkakör keretében ellátandó feladatok:
A meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet;
– magyar állampolgárság;
– foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;
– teljes cselekvőképesség;
– jogszabályban előírt szakképesítés.

Nyertes pályázat esetén átadandó iratok, igazolások:
– jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok;
– szakmai önéletrajz;
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem benyújtásának igazolása;
– a helyi katolikus plébános ajánlása.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. 08. 24. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 15. , majd folyamatos.

További információk: az intézményvezetőtől az 59/503-435 vagy a
30/676-6220 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton a következő címre: Györffy István Katolikus Általános Iskola,
5300 Karcag, József Attila u. 1. Kovács Miklósné igazgatónak címezve.

– Elektronikusan a következő címre: gyorffykataltisk@gmail.com

– Személyesen