“English is fun”

A Györffy István Katolikus Általános Iskola angol nyelvi szakmacsoportja kistérségi angol nyelvi versenyt hirdet az angol nyelvet idegen nyelvként tanuló diákok részére 2017. február 17-én (péntek) 9 órai kezdettel.

A versenyt 5 – 8. osztályos korcsoportok számára szervezzük. Mind a 4 korcsoportból maximum 2 fő jelentkezését várjuk. A verseny egyéni. Egy írásbeli és egy szóbeli fordulóból áll.

Az írásbeli feladatlap a következőkből tevődik össze:

  1. Feleletválasztós teszt
  2. Szövegértés

A szóbeli forduló társalgásból és képleírásból áll. A témáról összefüggően is tudjanak beszélni.

Annak a tanulónak a benevezését nem fogadjuk el:

– akinek anyanyelve az angol nyelv,

– ha bármely szülőjének vagy gondviselőjének az angol nyelv az anyanyelve,

– aki angol tanítási nyelvű iskolába valaha is járt.

 

Az írásbeli forduló tesztjéhez a következő ismeretekre lesz szükség:

  1. osztály:

to be How much?

have got (Megszámlálhatatlan főnevek)

can / can’t Napszakok, időpontok

There is  / There are Dátumok

Plurals Számok (1-100)

How many? Sorszámnevek

(Megszámlálható főnevek) Present Continuous Tense

Present Simple Tense

  1. osztály: Az 5. osztálynál kért anyagon kívül:

like  /hate + verb +-ing to be-múlt ideje

some / any Possessive adjectives

must/ mustn’ t Possessive pronouns

 

  1. osztály: Az 5-6. osztálynál megjelölteken kívül:

Simple Past Tense to be going to

Past Continuous Tense Future Tense

Present Perfect Tense

 

  1. osztály: Az 5-6-7. osztálynál leírtakon kívül:

Comparison Relative pronouns

Passive Voice A lot of / many / much

A szóbeli forduló társalgási témái korcsoportonként:

  1. osztály:

Family School

Daily Routine House

  1. osztály:

Family House – Housework

Daily Routine Meals

School Weather and Clothing

  1. osztály:

Family Meals

Daily Routine Weather and Clothing

School Hobbies

House – Housework Shopping

Sports

  1. osztály:

Family Weather and Clothing

Daily Routine Hobbies

School Shopping

House – Housework Sports

Meals Great Britain

Hungary

 

A feladatlapokat és a képanyagot független szakértő állítja össze.

Kérjük korcsoportonként megjelölni a versenyzők nevét és nevük mellett a felkészítő tanár nevét!

A benevező iskolák részéről kérünk 2 kollégát a zsűribe név szerint.

Jelentkezési határidő: 2017. február 01.

A határidőn túl érkezett jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni.

Várjuk benevezésüket!

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Karcag, 2016. december 06.

Szívélyes üdvözlettel:

 

Kovács Miklós Istvánné

igazgató