Pénzügyi és vállalkozói témahét  

Megvalósítója az 5. évfolyam teljes létszámmal. A feladatok megoldása osztályfőnöki, dráma és tánc, matematika, magyar irodalom, technika órákon történt. A programot megvalósító pedagógusok: Andor László Istvánné osztályfőnök, Kovácsné Kun Eszter osztályfőnök, Kissné Csombordi Szilvia, Oroszné Millinkhoffer Rita, Décsei Erzsébet, Borsosné Herczegh Judit. Feladatok:

  1. Álomból valóság. Adott képek alapján kellet történetet kitalálni és befejezni.
  2. Kölcsönpénz visszajár. Adott szöveg alapján kellet történetet kitalálni és eljátszani.
  3. Forró helyzet. Két bank hitelajánlatát kellet összehasonlítani 100 000 Ft hitel felvételéhez. Megjelennek a hitellel kapcsolatos fogalmak, összefüggések: futamidő, törlesztő részlet, kamat, kölcsön teljes díja.
  4. Hitel, vagy spórolás. Döntés arról, hogy adott helyzetben spórolással, vagy hitellel lehet a célunkat elérni. Szituációs játék képzeletbeli tárgyakkal és szereplőkkel.
  5. Keresztrejtvény. Fogalmak és kifejezések helyes ismeretének összegzése.
  6. Kutyapersely készítése.

  A tanulók a feladatok nagy részét csoportmunkával oldották meg. Legnagyobb sikere a szerepjátékos feladatoknak volt. A gyerekek szívesen beszéltek arról, hogy mire és hogyan spórolnak. A tájékozottabbak beszéltek a hitel, a kamat, a futamidő, kölcsön fogalmakról, a kevésbé tájékozottak pedig érdeklődéssel figyeltek. A hibátlanul kitöltött keresztrejtvény arról győzött meg bennünket, hogy értik a hitelezéssel kapcsolatos legfontosabb fogalmakat, kifejezéseket. Szóba került a megfontoltság. Csak akkora hitelt vegyünk fel, amit nélkülözés nélkül vissza is tudunk fizetni. Gondoljuk át, mennyire van szükségünk arra, amit hitelből szeretnénk megvenni! A gyűjtött pénzüket különbözőképpen tárolják. Van, aki lezárt befőttes üvegben, van, aki dobozban, van, aki perselyben. Örömmel mutatták a szép kutyaperselyeket.   A témahét feladatainak megoldása közben a gyerekek jól érezték magukat. A kitűzött célok megvalósultak. Fejlődött a gyerekek gondolkodási, döntési és vitakészségük.  

Karcag, 2018. március 11.                                                   Andor László Istvánné és Kovácsné Kun Eszter