A Györffy István Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet

1. Az alábbi munkakör betöltésére:
- matematika – technika - informatika szakos tanár
- tanító – informatika, technika műveltségterülettel
- napközi feladatok ellátására (félállás).

2. A munkaviszony időtartama:
2020. 08. 24- 2021. 06. 30 –ig tartó határozott idejű munkaidős munkaviszony.

3. A munkavégzés helye: 5300 Karcag, József Attila u. 1. (székhely), 5300 Karcag, Kossuth tér 4. (telephely)

4. A munkakör keretében ellátandó feladatok:
A meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

5. Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet;
- magyar állampolgárság;
- foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;
- teljes cselekvőképesség;
- jogszabályban előírt szakképesítés.

6. A pályázat benyújtásakor átadandó iratok, igazolások:
- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok;
- szakmai önéletrajz;
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem benyújtásának igazolása;
- a helyi katolikus plébános ajánlása.

7. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. 08. 24. napjától.

8. A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

9. További információk: az intézményvezetőtől az 59/503-435 vagy a 30/676-6220 telefonszámon.

10. A pályázatok benyújtásának módja: 
- Postai úton a következő címre: Györffy István Katolikus Általános Iskola, 5300 Karcag, József Attila u. 1. Kovács Miklósné igazgatónak címezve.
-Elektronikusan a következő címre: gyorffykataltisk@gmail.com
- Személyesen