A Györffy István Katolikus Általános Iskola Intézkedési terve a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásendről

Hatálya kiterjed: 5300 Karcag, József Attila u. 1. (székhely)
5300 Karcag, Kossuth tér 4. (telephely)
5300 Karcag, Városudvar 1.
Érvényes: 2020. szeptember 01-től

 

Az intézmény látogatása:
1.1. Kizárólag egészséges, koronavírus fertőzésre utaló tüneteket (torokfájás, láz, orrfolyás, szag és ízérzékelés elvesztése) nem mutató gyermek látogathatja az iskolát, amennyiben koronavírus gyanú igazolódik be a. tanulónál a szülő köteles, haladéktalanul jelezni az intézményünk felé.
Ugyanez vonatkozik a dolgozókra is. Csak egészséges dolgozó tartózkodhat az iskolában. Szülő, dolgozó egyaránt köteles jelezni, ha a családban igazolt fertőzött van. Felelős: dolgozók, szülő
1.2. Ha az iskolában fertőzés tünetei észlelhetők a tanulónál, elkülönítjük és értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, a szülőt az érvényes eljárásrend
szerint. Felelős: osztályfőnök, szaktanár, szülő Elkülönítő helyiség:
Kossuth tér 4.: földszinten a fejlesztőszoba.
József Attila u. 1.: II. emelet fejlesztőszoba.
A tanuló kizárólag orvosi igazolással térhet vissza az iskolába.
1.3. Kérünk minden szülőt, hogy egész nap elérhető telefonszámot adjanak meg, melyet az osztályfőnök köteles a tanári asztalon elhelyezni a
Kossuth tér 4. iskolaegységben, a József Attila u. 1. alatti iskolaegységben pedig a naplótartóban. Felelős: osztályfőnökök
2. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
2.1. Iskolánk alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végez folyamatosan a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásai alapján az
órák és szünetek után. Felelős: technikai dolgozók, gazdasági vezető
2.2. Intézményünk minden bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyezünk el, amit a belépéskor használni kell. Felelős: technikai dolgozók
2.3. A több csoport által használt tantermekben minden óra után felületfertőtlenítést kell végezni a technikai dolgozóknak. (előadó, nyelvi labor, kisterem, hittan terem, számítógép terem (billentyűzet, egér fertőtlenítése).
2.4. A mosdókat, folyosókat, lépcsőkorlátokat, minden szünet után takarítják, fertőtlenítik, kukákat kiürítik a technikai dolgozók.
2.5. Tanítás végén minden széket, kilincset, sporteszközt és vizesblokkot fertőtlenítik a technikai dolgozók.
2.6. A hetesek rendszeresen szellőztetik a termet, ha a forgalom és az időjárás engedi az ablakokat nyitva kell tartani. Minden osztály a saját
osztálytermét használja.
2.7. Szeptember 01-én a tanulókat az osztályfőnökök tájékoztatják a rendseres kézmosás és a személyi higiénia, (tüsszentési, köhögési etikett, papír
zsebkendő használata) védőtávolságok betartása, fertőtlenítés szabályairól. A szabályokat mindenkinek be kell tartani.
2.8. Kérjük, hogy a tanulók saját tisztasági csomagot használjanak (saját törölköző, ivóeszköz kerüljön bele mosható maszk, melynek használata nem kötelező, ajánlott, szintén csak ajánlott informatika óra a gumi vagy vékony pamutkesztyű). Felelős: szülő, osztályfőnökök
2.9. Kézmosási lehetőség a mosdókban, étteremben, ahol szappan és papír kéztörlő használatára van lehetőség. Felelős: technikai dolgozók
3. Az iskolánkban a csengetési rendet úgy alakítottuk ki, hogy az támogassa a
tanórák közötti szünetben a védelmi intézkedések betartását, a védőtávolság
megtartását. Az osztályok egymással nem keveredhetnek.
o Hagyományos, 45 perces tanórák kerülnek megtartása mindennap.
o Csengetési rend változik az udvaron a nagy tömeg elkerülése miatt.
1. 8:00-8:45
’15 perces szünetben levegőzik az udvaron:6a,6b,7a,7b,8a, 8b.
2. 9:00-9:45
’15 perces szünetben levegőzik az udvaron:3b,4a,4b,5a,5b
3. 10:00-10:45
’10 perces szünetben levegőzhet az udvaron:6a,6b,7a,7b,8a, 8b.
4. 10:55-11:40
’10 perces szünetben levegőzhet az udvaron: 3b,4a,4b,5a,5b
5. 11:50-12:35
’10 perces szünetben levegőzhet az udvaron:6a,6b,7a,7b,8a, 8b.
6. 12:45-13:30 ’15 perc ebédszünet külön beosztás szerint
7. 13:45-14:30
Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok
4. A hétkezdő áhítat az iskolarádión keresztül kerül megtartása.
5. A testnevelés és táncórákat az időjárás függvényében szabadtérben tartjuk
meg, kerülve a szoros testkontaktust igénylő feladatokat. (műfüves pálya,
kondipark, Múzeum park).
Eszközök, játékok fertőtlenítése a tanítási órák után. Felelős: a testnevelő tanár.
6. Érkezés-távozás
6.1. Érkezési protokoll a Kossuth téri iskolaegységben:
o szülők nem léphetnek be az iskola épületébe, kivéve az elsős tanulók szüleit, akik az első héten (egy szülő) bekísérhetik gyermeküket az osztályteremig.
o 1.a, 1.b, 2.b az udvari kapun keresztül érkezik.
o 2.a, 3.a az utcai bejáraton érkezik.
o a kerékpárral érkezők a nyitott nagykapun közlekedjenek és helyezzék el a biciklit, majd a számukra kijelölt bejáraton menjenek be az iskola épületébe.
o iskolába érkezés: 7:30 és 7:45 óra között
o a tanulókat az osztálytanítók 7:30-tól az osztályteremben várják.
6.2. Távozás protokoll a Kossuth téri iskolaegységben:
o 16:00 órakor az osztálytanító lekíséri a gyerekeket az udvarra.
o az udvaron minden osztályközösségnek kijelölt tartózkodási helye van, ahol a szülők várakozhatnak Mellékletben (csatolva)
o 16:00 óra után a tanulófelügyeletet osztályközösségen belül biztosítjuk. Felelős: napközis tanító
6.3 Érkezési protokoll a József Attila úti iskolaegységben:
o szülők nem léphetnek be az iskola épületébe
o 3.b, 4.a, 4.b, 5.a a főbejáraton keresztül
o 7.a, 7.b az udvari bejáraton keresztül (hátsó bejárat)
o 5.b, 6.a, 6.b, 8.a, 8.b az ebédlő felől a hátsó lépcsőházon keresztül
o a kerékpárral érkezők a nagykapun közlekedjenek és helyezzék el a biciklit, majd a számukra kijelölt bejáraton menjenek be az iskola épületébe
o iskolába érkezés: 7:30 és 7:45 óra között
o a tanulókat az osztálytanítók 7:30-tól az osztályteremben várják.
6.4 Távozás protokoll a József Attila úti iskolaegységben:
o a tanítási órák befejezése után a tanulók az udvari bejáraton, illetve a főbejáraton távoznak pedagógus irányításával
o a napközis csoportok tanulóinak az udvaron belül, kijelölt tartózkodási helye van, ahol a szülők várakozhatnak
7. Étkezés
7.1. Étkezés Kossuth tér 4.:
o 1.a, 1.b - első óra után tízóraizik (8:45-9:00-ig)
o 2.a, 2.b, 3.a – második óra után tízóraizik (9:45-10:00-ig)
o az ebédeltetés osztályközösségenként történik
o az étkezésről bővebb tájékoztatást a szülői értekezleten adunk
 sorban állás- védőtávolság
 eszközök, tálca elhelyezése
 fertőtlenítés
Felelős: napközis tanító, ebédeltető tanár
o az iskolai büfét a tanulók, csak a tanítás megkezdése előtt vehetik igénybe a sportcsarnok épülete felőli bejáraton, majd a számára kijelölt bejáraton érkezhet meg az iskola épületébe
o az osztályok két részben tízóraizhatnak beosztás szerint:
- 3b,4a,4b,5a,5b első szünetben,
- 6a,6b,7a,7b,8a,8b második szünetben
o az ebédeltetés a tanórák után szigorú beosztás szerint történik
o az étkezésről bővebb tájékoztatást a szülői értekezleten adunk
Felelős: napközis tanító, ebédeltető tanár
8. Mosdóhasználat József Attila u. 1. alatt
Egyszerre csak 4 tanuló tartózkodhat a mosdóban! földszint: 4.a, 4.b, 3.a, 5.a
I.emelet: 5.b, 8.b, 6.a, 6.b
II. emelet: 7.a, 7.b 8.a
Felelős: folyosó ügyeletes nevelő
9. A Kossuth tér 4. alatti játszótéri játékok használati rendje:
A Kossuth tér 4. alatti játszótéri eszközök fertőtlenítése a napközis foglalkozások után. Felelős: technikai dolgozók 11:30-14:00 óra között 30 perces váltásban használhatják a napközis csoportok. A csoportok között a technikai dolgozó fertőtleníti a játékokat. A közösségi terekben csak annyi tanuló tartózkodjon, ahogy az 1,5 m távolság tartható legyen, egyébként maszk használata kötelező!
10. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket a járványügyi előírások betartásával tartjuk. (1,5 m távolságtartás, szájmaszk kötelező)
Felelős: osztályfőnökök
11. Szeptember 01-je után a dolgozók és a tanulók kivételével csak előzetes időpontegyeztetés után lehet belépni az iskolába orrot és szájat eltakaró maszkban hivatalos ügyintézés miatt.
12. Az iskolai életet érintő részletes tájékoztatást a tanulók az első tanítási napon osztályfőnökeiktől kapják meg, a szülőket a szülői értekezleten tájékoztatjuk.
13. Tanévnyitó ünnepség nem lesz, két évfolyamonként tartjuk a templomban 1,5 m védőtávolsággal, csak az 1. osztályosokat
kísérheti 1 szülő. A padokat minden csoport után technikai dolgozók fertőtlenítik, szellőztetik. A maszk viselése ajánlott, de nem kötelező.
Felelős: igazgatóhelyettesek
14. Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások megvalósítását mellőzzük.
15. Kommunikáció
Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók – szülők, pedagógusok, tanulóink - figyelmét, hogy hiteles forrásból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein lehet/kell követni. Ezek a szabályok megnehezítik a diákok és a szülők mindennapjait, de a többi gyermek és az iskola dolgozóinak egészsége érdekében kérem, mindenki fogadja el és tartsa be ezeket! Az eljárásrendet folyamosan aktualizáljuk. Jelen eljárásrend módosításig vagy visszavonásig marad érvényben.
Felelős: igazgató
Kovács Miklós Istvánné
igazgató

A kép nagyításáért kattintson a képre vagy IDE!