A Györffy István Katolikus Általános Iskola ministránsa Illyés Péter 4. a osztályos tanuló

Példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredményéért, az egyházközségért végzett kiemelkedő munkájáért. Az egyházi életben való aktív tevékenységéért, példamutató és rendszeres ministrálásáért, az iskolában végzett apostolkodásáért.

Illyés Péter a karcagi Györffy István Katolikus Általános Iskola 4. osztályos tanulója, aki kisiskolás korában részesült a keresztség, majd az első áldozás szentségében. Szívében mély vággyal az Úr szolgálatára, a hívek közösségében és a plébános atya segítségére, azóta a karcagi Szent István Római Katolikus templomban teljesít hétvégeken és hétköznapokon oltárszolgálatot a szentmisék alkalmával. Rendszeres résztvevője a katolikus ifjúsági találkozóknak, zarándoklatoknak, hittantáboroknak, az egyház liturgikus eseményeinek. Hitbéli tudásával kiemelkedik a hittanórákon is, ahol nagy szorgalommal mutat példát társainak. Irányítója és segítője az új ministránsoknak. Nyitottságát és sokoldalú érdeklődését bizonyítja, hogy számos tanórán kívüli program résztvevője is. Számára a tanulás, a tudás és a hit érték. Több tantárgyból átlagon felül teljesít, a sportversenyeken elismerésre méltó eredményei vannak, ezzel is hozzájárul a Györffy István Katolikus Általános Iskola jó hírnevéhez.

A Györffy István Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete és Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsos, az iskola lelki vezetője ajánlásával a Györffy István Katolikus Általános Iskola ministránsa Illyés Péter kapta a 2018. június 12-i egyházmegyei tanévzáró Te Deumán a kiemelkedő teljesítményű diákoknak járó érseki kitüntetést.