A Györffy István Katolikus Általános Iskola ministránsai Kiss György Zétény és Reszegi Áron

Példamutató magatartásukért, szorgalmukért, tanulmányi versenyeken elért eredményeikért, egyházközségért végzett munkájukért. Az egyházi életben való aktív tevékenységükért, példamutató és rendszeres ministrálásukért, az iskolában végzett apostolkodásukért.

Kiss György Zétény és Reszegi Áron a karcagi Györffy István Katolikus Általános Iskola 7. osztályos tanulói, akik kisgyermekkorban részesültek a keresztség, kisiskolás korban az első áldozás szentségében. Szívükben mély vággyal az Úr szolgálatára, a hívek közösségében és a plébános atya segítségére évek óta a karcagi Szent István Római Katolikus templomban teljesítenek oltárszolgálatot a szentmisék alkalmával. Rendszeres résztvevői a katolikus ifjúsági találkozóknak, zarándoklatoknak, hittantáboroknak, az egyház liturgikus eseményeinek. Hitbéli tudásukkal kiemelkednek a hittanórákon is, ahol nagy szorgalommal mutatnak példát társaiknak. Irányítói és segítői az új ministránsoknak. Nyitottságukat és sokoldalú érdeklődésüket bizonyítja, hogy számos tanórán kívüli program résztvevői. Számukra a tanulás, a tudás és a hit érték. Több tantárgyból is részt vettek iskolai, városi, megyei valamint országos szintű megmérettetéseken. A versenyekről elismerésre méltó eredményekkel tértek vissza, ezzel is hozzájárulva a Györffy István Katolikus Általános Iskola jó hírnevéhez.

2017. június 13-án Egerben a Te Deum ünnepségen Kiss György Zétény és Reszegi Áron 8. b osztályos, kiemelkedő teljesítményű diákok érseki kitüntetést kaptak.