A JÓRA FOGÉKONY EMBEREKET NEVELNEK

A mostani tanévtől öt újabb nevelési-oktatási intézmény került az Egri Főegyházmegye fenntartásába. Ezek közül most a karcagi Györffy István Katolikus Általános Iskolát mutatjuk be. Az iskola igazgatójától, Kovács Miklós Istvánnétól megtudtuk, hogy a tanévet két iskolaépületben, 16 tanuló csoportban, 407 tanulóval és 31 pedagógussal kezdték meg.

– Oktató munkánk minden területére továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk – mondta getimageaz intézményvezető – fő célként az alapkészségek mellett az idegen nyelvi és a digitális kompetenciák fejlesztését tűztük ki. Így továbbra is emelt szinten történik az angol nyelv oktatása, melyet tanulóink már első osztálytól tanulnak. A felső tagozaton csoportbontásban heti 5 órában gyarapítják idegen nyelvi tudásukat. Tehetséges, szorgalmas tanulóink nemcsak kiemelkedő versenyeredményeket érnek el, hanem nyolcadik osztályban sikeres államilag elismert alap- vagy középfokú nyelvvizsgát is tesznek.

Névadónk, Györffy István a karcagi születésű jeles néprajztudós tisztelete kötelez bennünket a hagyományok ápolására. A testnevelés órák keretén belül minden osztályunk heti egy órában néptáncot tanul. Nemcsak a mozgásformával ismerkednek meg, hanem néprajzi ismereteket is szereznek. Hagyományosan minden évben a névadónk tiszteletére rendezett „Györffy Napok” keretén belül a Györffy Néptánc Gálán mutatkoznak be a nagyközönség előtt.

A természet védelme, szeretete is kiemelt szerepet kap nevelő-oktató munkánkban. Tíz éve viseljük az ÖKO iskolai címet. Arra törekszünk, hogy megtaláljuk minden gyermekben az értéket, amelynek kibontakoztatásában erősítjük egyéniségét. Intézményünkben aktív a diákélet, melynek szervezője a diákönkormányzat.

Hitéletünk gazdag, melynek irányítója és szervezője iskolánk lelki vezetője Gulyás Zsolt plébános úr. Segítségével a római katolikus egyházközséggel szoros kapcsolatot alakítottunk ki. Plusz erőforrás számunkra, ha a hívek értünk imádkoznak. Az iskolában minden napot imával kezdünk és fejezünk be. Tanulóink felekezetüknek megfelelő hitoktatásban részesülnek heti két órában. Hétfőnként reggeli áhítattal indítjuk a hetet. Megemlékezünk az egyházi ünnepekről és bekapcsolódunk az egyház liturgikus életébe is.

Minden iskolahasználó hálás a változásért, hiszen kiegyensúlyozott, nyugodt, biztos légkör alakult ki a nevelő- oktató munkához, melyhez sok segítséget kapunk irányítónktól az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóságtól.

Szeretnénk, ha intézményünkből tanítványaink keresztény értékekre épülő művelt, a szépre, a jóra fogékony, Istent és embertársait szerető, felelős emberként kerülnének ki. Ezért várjuk szeretettel mindazokat, akik fogékonyak a katolikus keresztény szellemiségre.