Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozható a “Miniszter Elismerő Oklevele” miniszteri elismerés – 2019 Andor László Istvánné

Andor László Istvánné, Marika a Györffy István Katolikus Általános Iskola matematika-fizika szakos pedagógusa, a tantestület tapasztalt, meghatározó, módszertanilag kiteljesedett, elkötelezett egyénisége. A matematika és fizika minőségi oktatása a szívügye. Pedagógiai pályáját a diploma megszerzése után 1978. augusztus 01-én kezdte meg a Györffy István Általános Iskola Karcag, Kálvin u. 2. sz. alatt. 40 éve szeretettel és odafigyeléssel igyekszik ezen a területen helytállni.

Városi, területi vagy országos versenyre jutottak el diákjai matematikából és fizikából.  Marika munkájának alapvető jellemzője a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, igényesség, pontosság, a közösségért érzett felelősség és a tehetséges tanulókkal való foglalkozásban a kimagasló eredményesség. Mindkét szakját megbízható igényességgel tanítja, ismereteinek naprakész frissességéről folyamatos önképzéssel, szervezett továbbképzéseken való részvétellel gondoskodik. Fejlett empatikus készségének, toleranciájának és érzelmi intelligenciájának köszönhetően – melyek felelősséggel, igazságérzettel párosulnak – mindig a tanulók, a gyermek érdekeit tartja a legfontosabbnak. Kiáll az igazáért és igyekszik a konfliktushelyzeteket kompromisszumokkal megoldani. Időt nem kímélve, tanításon kívül is foglalkozik a tehetséges tanulókkal, felkészíti őket a tantárgyi megmérettetésekre.

A 40 év pedagógusi pályán eltöltött idő alatt a gyermekek nevelési-oktatása érdekében végzett kimagasló szakmai munkája példaértékű. Hivatás szeretete, felelősséggel végzett pedagógiai munkája mindvégig töretlen maradt, mely által az intézmény elismert pedagógusává vált.

Andor László Istvánnénak pedagógusi pályája elismeréseként az Emberi Erőforrások Minisztere Kasler Miklós Miniszteri Elismerő Oklevélben részesítette.