Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozható a “Miniszter Elismerő Oklevele” miniszteri elismerés – 2020 Rusóiné Szabó Magdolna

Rusóiné Szabó Magdolna a Györffy István Katolikus Általános Iskola orosz-testnevelés szakos nyugdíjas pedagógusa. 1979 és 2019 között végezte eredményes nevelő-oktató munkáját az intézményben. Már általános iskolásként is itt tanult.

Általános iskolai tanári oklevelét az egri HoSi Minh Tanárképző Főiskolán szerezte 1980-ban.

4 évtizedes tanári pályafutása alatt az elhivatottság, a lelkiismeretesség, a töretlen lelkesedés, nagy odaadás, szakmaszeretet jellemezte.

Pedagógiai munkájában folyamatosan a megújulásra törekedett, szakmai és módszertani képzéseken rendszeresen részt vett.

Nevelő-oktató munkájában kiemelt szerepet töltött be a személyiségfejlesztés, környezetvédelemre és az egészséges életmódra nevelés. Mindezeket jól kamatoztatta osztályfőnökként, testnevelőként és diákönkormányzatot segítő pedagógusként is.

1997-2017 között a Györffy István Katolikus Általános Iskola Diákönkormányzatának segítő pedagógusa. Sok szabadidős program, iskolai ünnepség, nyári tábor, rendezvény ötletadója és megvalósítója ez idő alatt.

Embersége a nehéz helyzetben lévők felé tanúsított empátiája, segítőkészsége máig példaértékű.

Tevékenyen részt vett a székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskolával a testvériskolai kapcsolat kiépítésében és ápolásában.

Pedagógiai hitvallása az volt, hogy kiegyensúlyozott az élet minden területén helytálló gyermekeket neveljen.

Az iskola iránti 4 évtizedes hűsége, felelősségteljes, példamutató pedagógiai és közösségi munkája elismeréseként az Emberi Erőforrások Minisztere Kasler Miklós Miniszteri Elismerő Oklevélben részesítette.