Éneklő Ifjúság

A Györffy István Katolikus Általános Iskola a Nemzeti Kulturális Alap felhívására pályázatot
nyújtott be a 2017 / 2018 – as tanévre szólóan, mely az iskolai énekkar szakmai programjának
megvalósítását támogatja. A Miniszter döntésének végrehajtásaként a Támogatáskezelő
225.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást folyósított iskolánknak.
A megvalósítás teljesítési időtartama : 2017.09.01. – 2018.06.30.
A nyertes pályázat igazolásaként iskolánk honlapján megjelent az NKA logója, mely
megtekinthető a következő web címen : www.gyorffykataltisk.hu
Az énekkar szakmai programját az iskola hagyományos ünnepségei valamint az Éneklő
Ifjúság minősítő hangverseny határozta meg. Minden tanév elején megújul énekkarunk, hisz
tanulók ballagnak el és érkeznek új tagként. Heti rendszerességgel igyekszünk elmélyíteni
ismereteinket, tudásunkat az egyházi énekek területén, ill. állandó feladatunk a népdalok,
népszokások hagyományőrzése, életben tartása.
Első komoly bemutatkozásunk az iskola karácsonyi ünnepségén való szereplés a Szent István
római katolikus templomban. Advent utolsó hetében igyekeztünk feleleveníteni Jézus
születését, énekünkkel karácsonyi hangulatot teremteni a templomban. A latin nyelvű énekek
megtanulása nehézséget okozott számunkra, hiszen holt nyelv, a mindennapokban nem
használjuk, ismeretlen a gyerekek számára. Ennek ellenére igyekeztünk szépen előadni ezen
nyelvű darabjainkat. Ilyen volt pl. : Ismeretlen szerző : Dona nobis pacem és Quem pastores
laudavere című énekek. Az egyházi énekek közül Wolf Péter : Ave Maria című művét
szerették legjobban a gyerekek. Daguin Karácsonyi éneke pedig szép színfoltja volt a
fellépésünknek.
Legnagyobb megmérettetésünk minden tanévben tavasszal az Éneklő Ifjúság minősítő
hangverseny. Folyamatosan készülünk rá már ősztől, de a legaktívabb időszak januártól a
szereplés időpontjáig terjedő hónapok. Talán ez a műsorválasztás öleli fel legjobban
pályázatunk témaválasztását, hiszen a népdaloktól a világi műveken keresztül jutunk el az
egyházi énekekig. A hagyományőrzés fontos feladatunk, kell hogy a gyerekek megismerjék a
különböző tájegységek népdalait. Ezért a népdalcsokor állandó műsorszámaink közé tartozik.
Az első és talán legszebb többszólamú énekeink közé a kánonok tartoznak. Az intonáció
kialakításában nagyon fontos szerepük van. William Byrd : Tavasz kánon című művét 2
szólamban tudtuk megvalósítani. A gyerekek ezt érezték a legbiztonságosabbnak, önmagukat
adva szépen, tisztán tudták előadni a darabot. Az egyszerű kánon és a kétszólamúság jegyei
jelentek meg Bárdos Lajos : Jertek Jézus hívei című egyházi énekben. Magyar szöveggel
énekeltük, kíséret nélkül, a capella. Dallamossága miatt hamar megtanulták a gyerekek,

nagyon szerették énekelni. Műsorunkat ifj. Somorjai József : Varázskréta című művével
zártuk. Utolsó műsorszámként zongorakísérettel adtuk elő ezt az érzelemmel teli, kevésbé
vidám hangulatú éneket. Remekül átérezték a súlyát a gyerekek annak, hogy milyen lenne a
világunk környezetszennyezés nélkül. Mindenki érezte a kezében a „varázskrétát „ , mellyel
szebbé, boldogabbá, tisztábbá varázsolhatná a világot, amelyben élünk. Műsorunkat a zsűri
Arany minősítéssel díjazta.
Szakmai programunk utolsó és egyben hagyományos szereplése az iskola tanévzáró
ünnepségén való szereplés volt. A választott egyházi énekeket orgona – és gitárkísérettel
adtuk elő. ( Add a kezed…, Boldogasszony anyánk…, Isten hazánkért… )
Az énekkar szakmai programja a 2017 / 2018 - as tanévben sikeres volt, a kitűzött
programokat, szerepléseket sikeresen meg tudtuk valósítani. Köszönjük a Nemzeti Kulturális
Alapnak a lehetőséget, az anyagi támogatást pályázati programunk megvalósításához.

Az eseményről készült videót ITT tudják megtekinteni.