Hagyományőrző nap

A Szent István Hagyományőrző napot 2017. augusztus 20-án rendezte meg
intézményünk. A búcsúi szentmisén Buda Péter kanonok úr, a Papnevelő
Intézet rektora volt a búcsúi szónok. Kanonok úr szavai, gondolatai Szent
István államalapító, első királyunknak a katolikus egyház érdekében
kifejtett nagyérdemű munkájáról, ránk hagyott örökségéről minden
megjelent keresztény ember szívéhez eljutottak. E szép ünnepen Szent
István nevét viselő templomunk megtelt az egyházközség híveivel,
diákjainkkal, pedagógusainkkal. Az énekkar, Házi-Sáray Mária és Házi
Róbert énekesek előadásában elhangzott Szent Istvánt dicsőítő énekek az
ünnephez méltó, felemelő pillanatokat varázsoltak.
Az időjárás sajnos nem volt kegyes az ünneplő közösséghez, ezért a búcsúi
Körmenet az eső miatt elmaradt.
Iskolánk Hagyományőrző néptánccsoportjának fergeteges táncbemutatója
a varró utcai rendezvényteremben aratott nagy sikert. A jó hangulatról a
Pipás zenekar gondoskodott.