HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZAT 2021.

A Györffy István Katolikus Általános Iskola a 2020/2021-es tanévben is meghirdeti hagyományos helytörténeti és néprajzi pályázatát az általános iskolák felső tagozatos tanulói számára.

A pályázat célja: Karcag hitéleti, néprajzi értékeinek feltárása, írásba foglalása, megörökítése a jövő számára. A kutatótevékenység legfontosabb forrásainak elsajátítása, a néprajzi műveltség elmélyítése, a történelmi kompetenciák fejlesztése, önálló ismeretszerzés.

Pályázni a következő témákban lehet:

  1. Karcagi kunkapuk

Gyűjtsétek össze a Karcagon lévő kunkapukat. Készítsetek fényképeket róluk és rendezzétek albumba! Mutassátok be a különleges kapuállítási szokást, mit szimbolizálnak ezek a faragott díszes kapuk. Segítségetekre lehet S. Kovács Ilona: Kunkapu című könyve. Készítsetek online interjút olyan karcagi népi iparművészekkel, akik ma is készítenek kunkaput.

  1. Katolikusok Karcagon

1769. decemberében került Karcagra Illés Antal az első plébános. Mária Terézia ugyanis rendeletben döntött arról, hogy Karcagra katolikusokat telepít. Gyűjtsetek, kutassatok a környezetetekben, családotokban katolikus emlékeket! (épületek, események, híres karcagi katolikusok, plébánosok stb)

A pályázat terjedelme: minimum öt A/4 oldal géppel (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sortávolság) vagy kézzel írva. A pályázat tartalmazhat képeket, fotókat, illusztrációkat.

A pályázatot fedőlappal kell ellátni, amelyen az alábbi adatoknak kell szerepelni: a pályázat címe, a pályázó neve, osztálya, a pályázó iskolájának neve, címe, a felkészítő tanár neve.

 

A pályázatokat szakmai zsűri értékeli és minősíti.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

– A pályamű a témáról szól, tartalmában megfelel a kiírásnak

– Logikusan felépített, jól olvasható és áttekinthető

– Tartalmazza a felhasznált irodalmat, forrásokat

– Tanulói kutatómunka bizonyítható

– Képanyag gazdagsága, elhelyezése a pályaműben

– A pályázat esztétikuma, kivitelezése elektronikus változatban is

– Érzelmi azonosulás a választott témával

 

A pályázatok értékelése:

– A pályázó tanulók minősítő oklevelet kapnak

– A legjobb pályázatok írói értékes jutalomban részesülnek

– Minden pályázó jutalomban részesül

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. január 20. szerda  (Karcag, József Attila u. 1.)

A pályázatokat papír alapon vagy online formában lehet benyújtani.

Eredményhirdetés: „Györffy Napok” keretében (a pontos időpontról később adunk tájékoztatást)

Örömteli, hasznos kutató és alkotómunkát kívánunk.

Intézményünk szeretettel várja a pályaműveket.

Kovács Miklós Istvánné

igazgató

Karcag, 2020. november 30.