Karcag Város Kultúrájáért Díj – 2019 Rusóiné Szabó Magdolna

Rusóiné Szabó Magdolna a Györffy István Katolikus Általános Iskola orosz-testnevelés szakos tanára. 1979. szeptember 1-e óta tanít az intézményben, már általános iskolásként is itt tanult.

Általános iskolai tanári oklevelét az egri HoSi Minh Tanárképző Főiskolán szerezte 1980-ban.

Közel 4 évtizedes tanári pályafutása alatt munkáját a mai napig az elhivatottság, a lelkiismeretesség, a töretlen lelkesedés, nagy odaadás, szakmaszeretet jellemzi.

Pályája kezdetén főleg orosz nyelvet tanított, majd a rendszerváltást követően hosszú éveken keresztül bekapcsolódott az angol nyelv oktatásába. Mindig szívügyének tekintette az idegen nyelv megszerettetését, a tehetségeket és a támogatásra szorulókat felkarolta és önzetlenül segítette.

Orosz és angol nyelvből városi és megyei versenyeken is szép eredménnyel szerepeltek tanítványai.

Nevelő-oktató munkájában kiemelt szerepet tölt be a személyiségfejlesztés, környezetvédelemre és az egészséges életmódra nevelés. Mindezeket jól kamatoztatta osztályfőnökként és testnevelőként is.

1987-től hosszú éveken keresztül a DSK (Diák Sportkör) munkáját irányította. Bekapcsolódott a tömegsport, szabadidős sport és versenysportba is. Kézilabda szakköre évekig kiemelkedő eredménnyel működött. Az iskola általa edzett csapata szép eredményeket ért el.

Számos iskolai program, rendezvény ötletgazdája és lebonyolítója. (Fut a tej, Mikulás-kupa, Dobd be magad! Mozdulj Györffy!). Országos sportmegmozdulásokba is szívesen kapcsolódott be, lelkesítve tanítványait.(Országos Sport Napok (OSN), Challengeday, Magyar Diáksport Nap, Európai Diáksport Nap, Autómentes Nap stb…)

Eredményesen készített fel a Diákolimpiára is tanulókat. Több országos döntőbe jutott tanítványa is öregbítette iskolánk és városunk hírnevét (Nuriev testvérek). A Karcagi Sport Egyesület munkáját is lelkesen támogatta. Iskolán kívüli sportversenyek szervezésébe és lebonyolításába is szívesen kapcsolódott be. Gyümölcsözően tudott együttműködni a város testnevelőivel.

Elsőként kapcsolódott be és támogatta a Zöldszíves mozgalmat iskolánkban. Szervezte a kisrendőri szolgálatot, működtette az iskolarádiót.

A székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskolával a testvériskolai kapcsolat kiépítésében és ápolásában is sokat tett.

1997-2017-ig a Diákönkormányzat segítő pedagógusa. Sok-sok szabadidős program, iskolai ünnepség, rendezvény kitalálója és megvalósítója ez idő alatt.

Számos partneri kapcsolat alapjainak a lerakója. Az iskola tanulói szívesen és nagyszámban kapcsolódtak be a diákönkormányzati programokba.

Több sikeres pályázatot írt a DÖK színvonalas működésének anyagi támogatására.

Nagy gondot fordított a diákönkormányzati tagok képzésére is. Segítségével a DÖK bekapcsolódott a városi DÖK-be is. Iskolánk diákönkormányzati képviselői küldöttként többször vettek részt megyei, országos diákparlamenteken.

Minden évben izgalmas, tematikus (turisztikai, angol nyelvi, néptánc, sport stb..) diákönkormányzati táborokat szervezett.

Több éven keresztül felvállalta és képviselte munkatársai és kollégái érdekeit szakszervezeti főbizalmiként.

Pályafutását a folyamatos megújulás jellemezte, a szakmai és módszertani képzéseken rendszeresen részt vett.

Fontos szerepet vállalt az iskola kulturális arculatának és életének alakításában.

Munkáját több alkalommal ismerték el:

  • 1988-ban „Úttörőmunkáért” kitüntetésben,
  • 1990-ben „Miniszteri Dicséret” kitüntetésben
  • 1991-ben „Györffy Emlékplakett” kitüntetésben részesült.

Pedagógusi elhivatottsága, a gyerekek szeretete, a pedagóguspálya iránti elkötelezettsége nyugdíjazása küszöbén is töretlen.

Az iskola iránti 4 évtizedes hűsége, pedagógiai és közösségi munkája alapján 2019. január 22-én kapta a „Karcag Város Kultúrájáért Díj”-at.