„Karcag Város Kultúrájáért Díj”

Bereczkiné Nagy Erzsébet Éva általános iskolai tanító oklevelét 1977-ben a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán szerezte.Pályakezdő pedagógusként a karcagi Arany János Úti Általános Iskolában kezdett dolgozni. Munkáját lelkiismeretesen, szorgalmasan végezte. Első és második évfolyamon ének-zene tagozatos osztályokban tanított. Módszertani tudását már akkor példamutatónak ítélték meg vezetői.

1988. augusztus 1-től a Györffy István Általános Iskola tanítója lett, az elmúlt 27 év alatt az intézmény hűséges dolgozójává vált.

Bereczkiné Nagy Erzsébet Éva tanítónő, közel 40 éves pedagógiai pályáját az eredményes munkára való törekvés jellemzi.

Évtizedeken keresztül 1-2. osztályos gyermekeket tanított. Megtanította írni, olvasni, számolni az iskolába lépő kicsi gyermekeket, gondos, óvó osztályfőnöki- tanítói tevékenységet végzett.Nevelő-oktató munkáját az igényesség, következetesség, eredményesség jellemezte. Magas szintű szakmai-módszertani tudással rendelkező tanító, aki mindennapi pedagógiai tevékenységei során a mindenkori legcélravezetőbb módszerek alkalmazását tartotta szem előtt.

Lelkiismeretes pedagógusként, tanítványait mindig megalapozott, szilárd tudással adta át kollégáinak. Kiemelkedő nevelő-oktató munkájával tanítványait sikeresen készítette fel a 6-10 éves korosztály számára meghirdetett tanulmányi, kulturális és művészeti versenyekre, ahol eredményesen szerepeltek.A gyermekek harmonikus személyiségformálásában kiemelkedő szerepet vállalt. A diákok, pedagógusok közösségi életét sok-sok élménnyel, programmal gazdagította. Kiegyensúlyozott kapcsolatot tartott a rábízott gyermekek szüleivel is.

Megalapozott, naprakész nevelő-oktató tevékenységére, intézményi munkájára mindig biztosan támaszkodhatott az iskola. Szakmai fejlődését folyamatos önképzés, továbbképzés jellemezte. A reá bízott intézményi feladatoknak maradéktalanul eleget tett. Gyakran mentorált főiskolai hallgatókat, szakmai tapasztalatait nagy türelemmel adta át a fiatal pályakezdő pedagógusoknak. Kiemelkedő oktató-nevelő munkája elismeréseként, az iskola érdekében végzett áldozatos tevékenységéért a nevelőtestület 1998-ban Györffy Emlékplakettet adományozott részére.

Pedagógiai munkája mellett a zene iránti szeretete örök. Kimagasló zenei műveltséggel rendelkezik, melyet a Karcagi Szimfonikus Zenekar hegedűseként évtizedek óta kamatoztat. Számos városi, országos, nemzetközi hangverseny résztvevőjeként, zenekari tagként elismert művészeti tevékenységet folytat, Karcag város kultúráját képviseli.

 

A pedagógus pályán eltöltött közel 40 évnyi munkaviszonnyal nyugdíjba vonulására készül. Sokoldalú, az iskola és a város érdekében végzett színvonalas tevékenysége elismeréseként kapta a „Karcag Város Kultúrájáért Díjat”.