„Karcag Város Kultúrájáért” díj

Csináthné Bakó Éva Erzsébet általános iskolai tanítói oklevelét ének-könyvtár szakkollégiummal 1980-ban a debreceni Tanítóképző Főiskolán szerezte. Pályakezdőként az Általános Iskola és Diákotthonban kezdte meg tanítói pályafutását, ahol 10 évet töltött.

Munkáját lelkiismeretesen, szorgalmasan végezte. Tanított testnevelés tagozatos és tanyasi hátrányos helyzetű gyerekeket is. Két évig volt igazgatóhelyettes. Szakmai felkészültségét, elhivatottságát, módszertani tudástárát már akkor példamutatónak ítélték meg vezetői.

1990. augusztus 01-től a Györffy István Általános Iskola tanítója lett, az elmúlt 27 év alatt az intézmény hűséges dolgozójává vált. Az alsó tagozat szakmai munkáját munkaközösség-vezetőként és igazgatóhelyettesként is irányította.

Számos iskolai program, rendezvény ötletgazdája és lebonyolítója. Csináthné Bakó Éva Erzsébet tanítónő lelkiismeretességének, kimagasló munkabírásának és töretlen lelkesedésének köszönhetően feladatait mindig maradéktalanul ellátja. Szakmája iránt elhivatott. Nevelő-oktató munkáját az igényesség, következetesség és eredményesség jellemzi. Tanóráin és osztályfőnöki tevékenysége során a tanulók személyiségfejlesztésére is nagy gondot fordít. Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart a rábízott gyermekek szüleivel. Kezdetektől fogva szívügye a tehetséggondozás, de a támogatásra szorulókat is felkarolja és önzetlenül segíti.

Tanítványai városi, megyei és országos szintű tanulmányi, kulturális és művészeti versenyeken szerepelnek kiemelkedően szép eredménnyel. Fontos szerepet vállal az iskola kulturális arculatának és életének alakításában.

A kor kihívásaira mindig az elsők között próbál választ keresni. A megújulás, a minél eredményesebb tanítási módszerek elsajátítása a célja. A folyamatos önképzésen kívül különböző továbbképzéseken gyarapítja ismereteit.

Korán felismerte a számítógép jelentőségét, a minőségfejlesztés fontosságát az oktatásban. Hogy szakszerűen tudjon megfelelni a kor kihívásainak 1999-ben oktatási informatikusi végzettséget, 2012-ben okleveles minőségfejlesztő tanári oklevelet szerzett a Szegedi Tudomány Egyetemen. 2013-ban ECDL START vizsgát tett.

Az intézményi minőségirányítási csoport vezetője a kezdetektől. Bekapcsolódott a városi minőségirányítási csoport munkájába is, több éven keresztül volt aktív tagja. Az elsők között töltötte fel a portfólióját és sikeresen minősítette, így pedagógus II. fokozatba került.

Évek óta a nyári Erzsébet-táborok lelkes lebonyolítója.

A tanítójelöltek kötelező külső gyakorlatukon szívesen választják vezetőtanáruknak, mentoruknak.

Munkatársai gyerekeket szerető, munkájára igényes, precíz kollégának tartják, elismerik. Különös gondot fordít arra, hogy minden tanítványa biztos tudással kerüljön ki az életbe.

Kiemelkedő nevelő-oktató munkája elismeréseként az iskola érdekében végzett áldozatos tevékenységéért a nevelőtestület 2005-ben Györffy Emlékplakettet adományozott részére.

Csináthné Bakó Éva Erzsébet egész életét áthatja a pedagógusi elhivatottság, a gyerekek szeretete, a pedagóguspálya iránti elkötelezettsége. Élvezi a nevelőtestület bizalmát, elismerését. Színvonalas tevékenysége elismeréseként kapta a „Karcag Város Kultúrájáért Díjat”.