Katolikus találkozó

2017. augusztus 29-én reggel egy autóbusszal indult Karcagról a Györffy
István Katolikus Általános Iskola 51 pedagógusa, szülője, nevelő oktató
munkát közvetlen segítője, alkalmazottja és az iskola lelki vezetője
Nyírbátorba a Katolikus találkozó színhelyére. Melynek célja: az iskolai
hitélet áttekintése mellett a szakmai tapasztalatok megosztása és
gyarapítása, valamint a személyes kapcsolatok ápolása és kiépítése a
nyírbátori Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és
Szakgimnázium és a Györffy István Katolikus Általános Iskola között. A
Katolikus találkozó a Nyírbátori Római Katolikus Minorita Templomban
szentmisével kezdődött, melyet Babály András atya a Nyírbátori Római
Katolikus Minorita Templom plébánosa celebrált, a templom kántorjának
gyönyörű orgonajátékkal kísérve. Együtt imádkoztunk a találkozó sikeréért.
A szentmise után a Katolikus találkozó nyírbátori Báthory István Katolikus
Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium aulájában folytatódott,
ahol a két iskola és egyházközség hitéletét mutatta be Kovács Miklósné és
Rácz Tiborné igazgatók valamint Gulyás Zsolt és Babály András plébánosok
az iskolák lelki vezetői. A fórumon a résztvevők kérdéseket tettek fel az
előadóknak az elhangzottakkal kapcsolatban.
A fórumot közös ebéd követte a Kelemen Didák Lelkigyakorlatos és
Közösségi Ház éttermében, a hová a Hardi Csárda étteremből szállították ki
a 3 fogásos ebédet.
Az ízletes ebéd elfogyasztása után Városismereti séta keretében
ismerkedtünk meg a Város történetét bemutató sétányon Nyírbátor
történetével Babály András atya idegenvezetésével. Érdekes volt látni a ma
református templomként működő volt katolikus templomot, amelyet a
Báthori család építtetett.
A városismereti séta a Báthori István Múzeumban fejeződött be, ahol
idegenvezető kalauzolt bennünket a bemutató termeken, ahol a Báthori-
család életével ismerkedhettünk meg.
Visszatérve a Kelemen Didák Lelkigyakorlatos és Közösségi Házba
kerekasztal beszélgetésekre került sor külön az alsó és felső tagozatos
kollégák részvételével.
A kerekasztal beszélgetéseken a pedagógusok a hatékony hitéletre nevelés
hatékony módszereiről beszélgettek, valamint a kiemelték a pedagógusok
feladatait az erkölcsi hitéleti nevelés terén.
A Katolikus találkozó végén a Minorita templom kegytárgyboltjában
vásárolt kegytárgyak megszentelése következett. Közös ima után indultunk
haza Karcagra.
A Katolikus találkozó jó hangulatban, gazdag tartalommal zajlott, mely
elérte célját. Mindannyian hitben megerősödve, a hitéleti nevelés terén
szerzett új ismeretekkel térünk haza.