Krisztus áldása legyen a házon: 20+G+M+B+21

Január 6-án, vízkeresztkor a katolikus egyház egyik legfontosabb ünnepén intézményünk minden tantermére és közösségi helyiségének ajtajára felkerült a 20+G+M+B+21 jel.
Online áhítat keretében Zsolt atya szólt a vízkereszt ünnepének üzenetéről, a háromkirályokról, másképpen a napkeleti bölcsek ünnepéről.
Megszentelte a sót, a vizet és a tömjént. A ministránsok közreműködésével minden osztályt, tanulót, dolgozót meghintett szentelt vízzel, míg közösen imádkoztak. Majd boldog újévet, jó egészséget és eredményes tanulást kívánt.
Kérte, hogy Isten áldása kísérje iskolánkban az új esztendő minden napját!