MEGNYITÓ ÜNNEPSÉG

2017. február 13-án került sor a „Györffy Napok 2017” rendezvénysorozat megnyitó ünnepségére a Györffy István Katolikus Általános Iskola aulájában.

Kovács Miklósné igazgató köszöntötte a jelenlévőket, majd Kovácsné Kun Eszter munkaközösség-vezető emlékezett az iskola névadója -  a jeles néprajztudós Györffy István -  születésének 133. évfordulójára. A megemlékezés végén az aulában lévő Györffy szobornál az iskola igazgatója, lelki vezetője, a szülői munkaközösség elnöke és a diákönkormányzat képviselője elhelyezték a megemlékezés koszorúját.

Az ünnepségen került sor Dr. Kasuba Jánosné az intézmény nyugdíjas könyvtáros tanára által összeállított „A Györffy István Katolikus Általános Iskola dokumentumai a sajtóban 1994-2016” gyűjtemény, valamint az iskola lelki vezetője - Gulyás Zsolt plébános úr - által szerkesztett, a tanulók lelki nevelését segítő, „Imádságok, énekek” című énekeskönyv bemutatására.

Az iskola legifjabb tanulói osztálytanítóikkal együtt az ünnepség előtt megkoszorúzták a múzeumparkban Györffy István szobrát, majd az ünnepségen átvették a névadójukat ábrázoló képet, mely osztálytermük falán emlékezteti őket a karcagi születésű etnográfusra.  A jövőben szeretnénk, ezt hagyománnyá tenni.