Pályaorientációs nap, 2019. 11. 08., 3A

Rendhagyó könyvtárlátogatáson vett részt a 3.a osztály, a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár-ban.

Ezen órán során sok tapasztalattal gyarapodtunk.

A gyerekek megismerték a könyvtári munka, a könyvtár adminisztratív teendőit.

Megtudtuk, hogy a könyvtári szolgáltatások nagyon sokfajta feladatot foglalnak magukba: egyesek gyarapítják a könyvtár állományát, új könyvek beszerzésével foglalkoznak.

Mások rendszerezik, nyilvántartják és gondozzák a könyvanyagot.

A könyvtári munkához tartozik a könyvtár látogatóinak tájékoztatása és a tanácsadás is.

Jó alkalmat nyújtott, hogy a könyvtár állományának minél szélesebb körét megismerhessük a tanulókkal együtt.

A gyerekek számára hasznosak voltak ezek a tapasztalatok, mert szinte észrevétlenül nagyobb magabiztosságra tettek szert saját városi könyvtáruknak a használatában, és abban, hogyan kell a különböző típusú könyvek között eligazodniuk.

Ezt a tudást kamatoztathatják házi feladatok és kiselőadások készítésénél.

Remek alkalmat nyújtott a társakkal való kapcsolatok elmélyítésére.

A közös munka ösztönzött bennünket, és új ötleteket adott, hogy miben lehetünk még egymás segítségére /a tanítás során/.

Erős Edit

Baláné S. Kovács Anikó

Karcag, 2019. 11. 12.