PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Györffy István Katolikus Általános Iskola a 2017/2018-as tanévben is meghirdeti
hagyományos helytörténeti és néprajzi pályázatát az általános iskolák felső tagozatos
tanulói számára.
A pályázat célja: Karcag vallástörténetének és helytörténetének sokoldalú megismerése, a
néprajzi műveltség elmélyítése, a történelmi kompetenciák fejlesztése, önálló ismeretszerzés.
Pályázni a következő témákban lehet:
1. Kalendáriumi kalandozások: Adventtől vízkeresztig.
(A karácsonyi ünnepkör jeles napjai, szokásai, népszokásai stb. bemutatása.)
2. Helyi értékeink, városunk kincsei, büszkeségei.
(Karcag Települési Értéktárban, a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Értéktárban és
a Hungarikumok Gyűjteménye – Magyar Értéktárban fellelhető karcagi értékek
bemutatása.)
A pályázat terjedelme: minimum 5 A/4 oldal géppel vagy kézzel írva. A pályázat
tartalmazhat képeket, fotókat, illusztrációkat.
A pályázatokat szakmai zsűri értékeli és minősíti.
A pályázatok elbírálásának szempontjai:
– A pályamű a témáról szól, tartalmában megfelel a kiírásnak
– Logikusan felépített, jól olvasható és áttekinthető
– Tartalmazza a felhasznált irodalmat, forrásokat
A pályázatok értékelése:
– A pályázó tanulók minősítő oklevelet kapnak
– A legjobb pályázatok írói jutalomban részesülnek
A pályázatok beadásának határideje: 2018. január 16. (Karcag, József Attila u. 1.)
Eredményhirdetés: „Györffy Napok” keretében (a pontos időpontról később adunk
tájékoztatást)
Intézményünk szeretettel várja a pályaműveket.

Kovács Miklós Istvánné
igazgató