PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Györffy István Katolikus Általános Iskola a 2018/2019-es tanévben iskolánk névadója,
Györffy István születésének 135. évfordulója alkalmából meghirdeti hagyományos
helytörténeti és néprajzi pályázatát az általános iskolák felső tagozatos tanulói számára.
A pályázat célja: Az iskola névadója – Györffy István néprajztudós – életének és
munkásságának sokoldalú megismerése, a néprajzi műveltség elmélyítése, a történelmi
kompetenciák fejlesztése, önálló ismeretszerzés.

Pályázni a következő témákban lehet:
1. Györffy István életének sorsfordító állomásai
2. Népélet a Nagykunságban

A pályázat terjedelme: minimum 5 A/4 oldal géppel vagy kézzel írva. A pályázat
tartalmazhat képeket, fotókat, illusztrációkat.
A pályázatokat szakmai zsűri értékeli és minősíti.
A pályázatok elbírálásának szempontjai:
– A pályamű a témáról szól, tartalmában megfelel a kiírásnak
– Logikusan felépített, jól olvasható és áttekinthető
– Tartalmazza a felhasznált irodalmat, forrásokat

A pályázatok értékelése:
– A pályázó tanulók minősítő oklevelet kapnak
– A legjobb pályázatok írói jutalomban részesülnek
A pályázatok beadásának határideje: 2019. január 16. (Karcag, József Attila u. 1.)
Eredményhirdetés: „Györffy Napok” keretében (a pontos időpontról később adunk
tájékoztatást)
Intézményünk szeretettel várja a pályaműveket.

Kovács Miklós Istvánné
igazgató

Karcag, 2018. december 05.