PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Györffy István Katolikus Általános Iskola tovább viszi értékes hagyományait, ezért a 2015/2016-os tanévben is meghirdeti hagyományos helytörténeti és néprajzi pályázatát az általános iskolák felső tagozatos tanulói számára.
A pályázat célja: Karcag vallástörténetének sokoldalú megismerése, a néprajzi műveltség elmélyítése, a történelmi kompetenciák fejlesztése, önálló ismeretszerzés.
Pályázni a következő témákban lehet:
-Katolikus és református épületek Karcagon
-Jeles személyiségek a karcagi katolikus és református egyházközségekben
-Egyházi élet Karcagon (a különböző egyesületekben, mozgalmakban és közösségekben)

A pályázat terjedelme: minimum 5 A/4 oldal géppel vagy kézzel írva. A pályázat tartalmazhat képeket, fotókat, illusztrációkat, mellékletként maketteket.
A pályázatokat szakmai zsűri értékeli és minősíti.
A pályázatok elbírálásának szempontjai:
-A pályamű a témáról szól, tartalmában megfelel a kiírásnak
– Logikusan felépített, jól olvasható és áttekinthető
– Tartalmazza a felhasznált irodalmat, forrásokat
A pályázatok értékelése:
-A pályázó tanulók minősítő oklevelet kapnak
-A legjobb pályázatok írói jutalomban részesülnek
A pályázatok beadásának határideje: 2016. január 15. (Karcag, József Attila u. 1.)
Eredményhirdetés: 2016.február 11. 14.30 Karcag, József Attila u. 1.
Intézményünk szeretettel várja a pályaműveket.

Kovács Miklósné
igazgató