Rendhagyó történelem óra a Györffy István Katolikus Általános Iskola hetedikeseinek

A Györffy István Katolikus Általános Iskola hetedikes tanulói december 9-én rendhagyó törtdfénelem órán vettek részt a Györffy István Nagykun Múzeumban. Az órákat Szikszai Imrének, a múzeum történész-muzeológusának előadása színesítette. Bővítette ismereteinket az első világháborúhoz vezető folyamatok okairól, a nagyhatalmak versengéséről, a gyarmatbirodalmak koráról, az európai egyensúly felbomlásáról. Olyan érdekességeket tudtunk meg a szarajevói merényletről, melynek során szinte megelevenedtek a történelemkönyv lapjai. Az első világháborúhoz kapcsolódó időszakos kiállítás pedig még életközelibbé tette ezt a korszakot.
Köszönjük a múzeumnak ezt a lehetőséget, és várjuk a következő órákat!

 

 

Kovácsné Kun Eszter
történelemtanár