„Táborozók a múzeumban”

A Györffy István Katolikus Általános Iskola tanulói nyári, napközis táboruk keretén belül látogattak el hozzánk. A kiállítás termei, tematikus egységei, valamint a Nagykunsági Tájház és a Kántor Sándor Fazekasház udvara egy-egy megállót jelentettek a nap folyamán. Minden helyszínen, megállóban interaktív, játékos feladványok és kreatív alkotótevékenység várta a gyerekeket. A délelőtt folyamán a múzeum állandó kiállításához kapcsolódóan a nagykunsági állattartással és földműveléssel, annak munkafázisaival és eszközeivel ismerkedtünk meg. Az adott témákhoz kapcsolódó kreatív műhelymunka során a kis kezek szorgosan készítették a sok kis birkát, majd miután „learattuk a terményt” és „kinyertük a gabonaszemeket” a Nagykunságon jellemzően megtermő magvakból ragasztással képet készítettünk.
Délután a Nagykunsági Tájház portáján megtudtuk, hogy a hagyományos nagykunsági házban hova került a vizespad, a tejes, a kevésbé használt tányér és a festett láda. Alaposan bejártuk az enteriőrt, és a megfigyeltek alapján mi is rendet rakunk házunk táján! A nagykunsági ház alaprajzán kijelöltük, hol helyezkedett el a konyha, a pitvar, a szoba, hol állott a kemence, és hova kerültek egyes bútorok. Mindezután folytattuk utunkat és a fazekasház kiállításában szereplő kerámiákról motívumokat gyűjtöttünk, hogy a karcagi születésű Kántor Sándor munkái nyomán papír tányérokat díszítsünk virág-, levélornamentikával és madárábrázolásokkal.