Iskola épületének energetikai felújítása

Posted on

ISKOLA ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA!

Kedvezményezett: Györffy István Katolikus Általános Iskola
Projekt címe: A Karcagi Györffy István Katolikus Általános Iskola energetikai felújítása
Támogatás összege: 206,160 millió forint
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: 2023.11.30.
Projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.13-19-2019-00029


PROJEKT BEMUTATÁSA

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását minden ágazatban. Az Európai Parlament és a Tanács energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelve előírja az uniós tagállamok számára, hogy 2014-2020 között végsőenergia-fogyasztásuk legalább 1,5 százalékának megfelelő új energia-megtakarítást kell elérniük évente a 2013. január 1-jét megelőző három év átlagában. Hazánkban az energiafelhasználás mintegy 40%-a épületekben történik, ezért kiemelten fontos a hagyományosan sok energiát felhasználó közintézmények energetikai felújítása, korszerűsítése.
A most induló projekt keretén belül az intézmény Karcag, József Attila utca 1. (hrsz.: 3979/1) szám alatt található iskola épületének energetikai felújítása valósul meg. Az előzetes energetikai felmérések azt mutatták, hogy az épület energetikailag a GG (Átlagost megközelítő) besorolással rendelkezik, így szükségessé vált felújítása, energetikai rendszerének korszerűsítése. A hamarosan megkezdődő beruházás során megvalósul a külső nyílászárók cseréje, külső homlokzati hőszigetelés, lapostető hőszigetelése, a fűtési rendszer korszerűsítése, 12 kw teljesítményű napelemes rendszer telepítése. A fejlesztést követően CC (Korszerű) minősítésű épület áll majd az intézmény rendelkezésére. A fenntartási, működtetési és üzemeltetési feladatok és költségek csökkenése mellett, a korszerűsített épülettel hozzájárulunk a modern oktatási infrastruktúra megteremtéséhez, továbbá hozzájárulunk a környezeti terhelés csökkentéséhez az üvegház hatású gázok kibocsátásának és a felhasznált fosszilis anyagok mennyiségének csökkentésével.
A beruházás közvetlen haszonélvezői az iskolába járó diákok, tanárok és az itt dolgozók lesznek. A külső hőszigetelésnek és nyílászárók cseréjének köszönhetően megújul az épület, az üvegházhatású gázok kibocsátásának és a felhasznált fosszilis anyagok mennyiségének csökkentésével az intézmény környezetére gyakorolt terhelése is alacsonyabb lesz. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektnek köszönhetően javul a városkép, valamint Karcag lakosainak életkörülményei, a felújított korszerű épület a mai kor előírásainak és elvárásainak megfelelő környezetet teremt az ide járó diákok és az itt dolgozók számára, ami nagyban hozzájárul az itt élők elégedettségéhez a város népességmegtartó erejéhez.
A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, Kohéziós Alap Társfinanszírozásával, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül valósul meg.