Köszöntő

Posted on

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szeretettel köszöntöm az iskolánk megújult honlapjára látogató kedves érdeklődőt! A karcagi Györffy István Katolikus Általános Iskola 2015. szeptember 01-jén került az Egri Főegyházmegye fenntartásába.
Az eltelt időszakot átmenetként éltük meg, kialakítottuk az intézmény egyedi arculatát, leraktuk a keresztény nevelés-oktatás alapjait. Szoros, élő kapcsolatot alakítottunk ki az iskola és a plébánia között.
Nevelőtestületünk elkötelezett a minőségi nevelés-oktatás ügye iránt. Célunk, hogy sokoldalú, kreatív, érzelmekben gazdag Krisztust követő fiatalokat neveljünk, akiknek, reális esélyük van a sikeres munkavállalásra, az élethosszig tartó tanulásra, igényük a környezettudatos és egészséges életmódra, a teremtett világ értékeinek védelmére.
Nevelő-oktató munkánk sajátossága a szilárd alapismeretek elsajátíttatásán és az eredményes továbbtanulásra való felkészítésen túl az angol nyelv emelt szintű oktatása, melynek eredményeként a tehetséges nyolcadikosok sikeres alap-, közép-, és felsőfokú nyelvvizsgát tesznek. A mindennapos testnevelés keretén belül tanulóink néptánccal és önvédelemmel (eskrimával) is foglalkoznak.
A felzárkóztatás mellett, minden pedagógus feladatának tekinti a tehetségek felismerését, fejlesztését, versenyeken való megmérettetését. Tanulóink kiemelkedően szép országos és megyei eredményeket érnek el: tanulmányi versenyeken: matematikából, angol nyelvből, történelemből, hon-és népismeretből, magyar nyelvből, természetismeretből, informatikából, hittanból, a művészeti versenyeken rajzból és énekből, míg a sport terén labdajátékokban jeleskednek.
Népszerű, hagyományos rendezvényeink: az elsősöket Györffyssé fogadó „Fecskeavató”, a beiskolázást segítő „Iskolakóstoló”, Kisállat bemutató, az Anyanyelvi napok, Egészségnapok, Mézes reggeli. A tanév legjelentősebb rendezvénysorozata, a Györffy Napok keretében a Györffy Néptánc Gála, az „English is fun!”angol nyelvi tanulmányi verseny, „Györffy-Téka” olvasóverseny, „Mozdulj Györffy!” sportverseny, „Györffy Galéria” rajzverseny, Jótékonysági alapítványi bál, Helytörténeti és néprajzi pályázat. Ez utóbbi több mint 25 éves múltra tekint vissza. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy 2020-ban a Karcagi Városi Önkormányzat Karcagi Értéktár Bizottsága felvette a Karcagi Értéktárba, helyi értékként.
Hitéletünket az iskola lelki vezetője Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsos irányítja. A mindennapos vallásgyakorláson kívül jelentősebb hitéleti programjaink: Veni Sancte, TeDeum, lelki napok, rózsafüzér imádkozás, Szent Erzsébet, Szent István napi búcsú, adventi gyertyagyújtások, iskolaszentelés, hamvazkodás, keresztút, templomi ballagáson szalagkötés, Úrnapi sátorállítás, apák napja, anyák napja, osztálymisék, ministrálás, hittantáborok, szülők akadémiája, háromgenerációs találkozók, szentségekhez járulás, szívességcsere, karitatív tevékenység.
Egész évben fontos szerepet kap a teremtésvédelem, valamint a 2016 óta viselt Örökös Ökoiskola címnek való megfelelés.
Az eltelt évek sok apró jele mutatja, hogy az iskola egyre dominánsabban képviseli szellemiségében, a tanulók viselkedéskultúrájában azt a nevelési, oktatási tradíciót, amely a katolikus egyházat évszázadok óta jellemzi.

Karcag, 2022. június

Kovács Miklós Istvánné