Jelentkezés a Györffy 1. osztályába a 2023/2024-es tanévre

Tájékoztatom a Györffy István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvoda iránt érdeklődő kedves szülőket, hogy a szándéknyilatkozati lapok az iskola titkárságán (József A u. 1.) vehetők át hétköznapokon 7:45-15:45 óra között.

Tel: 06/59/503-435
email: gyorffy.kataltisk@gyorffykataltisk.hu

Iskolánk szeretettel várja az érdeklődő szülőket!

Kovács Miklós Istvánné
igazgató

Országos angol eredmények

Györffy István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvoda

Országos angol nyelvi tanulmányi verseny
megyei döntőjébe jutott tanulóink:

Czinege Janka 7.a
Drégelyvári Áron 8.a
Laczik Boglárka 8.b

Jó felkészülést és sok sikert kívánunk a megyei megmérettetésen!

Az intézmény nevelőtestülete

Györffy-s siker a Szegő Gábor Matematikaverseny döntőjén

Szolnokon, a Szegő Gábor Matematikaverseny döntőjén Darabos Lehel 8.a osztályos tanulónk 5. helyezést ért el, ahol 26 tanuló mérte össze a tudását.
Kiemelkedő eredményéhez szívből gratulálunk. Köszönjük felkészítő pedagógusának Pardy Károlyné tanárnőnek áldozatos munkáját, a szülők támogatását.

Az intézmény nevelői és tanulói nevében:

Györffy István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvoda
Kovács Miklós Istvánné
igazgató

HELYTÖRTÉNETI ÉS NÉPRAJZI PÁLYÁZAT 2023.

A Györffy István Katolikus Általános Iskola a 2022/2023-as tanévben is meghirdeti hagyományos helytörténeti és néprajzi pályázatát általános iskolák felső tagozatos és a középiskolák 9-10. évfolyamos tanulói számára Karcagon.


A pályázat célja: Karcag hitéleti, néprajzi értékeinek feltárása, írásba foglalása, megörökítése a jövő számára. A kutatótevékenység legfontosabb forrásainak elsajátítása, a néprajzi műveltség elmélyítése, a történelmi kompetenciák fejlesztése, önálló ismeretszerzés.


Pályázni a következő témákban lehet:

 1. „Előttem az utódom, mögöttem az elődöm!”
  Kutasd fel az elődeidet, készítsd el a saját családfád! A családfán jelöld a tagok vallási hovatartozását is. Ha
  szívesebben kutatnád a karcagi születésű Györffy István néprajztudós családját, akkor készítsd el az ő családfáját.
  A beadott pályázat lehet egy igényesen elkészített családfa, vagy egy pályamunka, amelyből megismerjük a
  családod vagy a karcagi születésű néprajztudóst.
 2. Helyi értékeink nyomában – „Karcagikumok”
  A Karcagi Értéktárba felvett helyi értékeink bemutatása. A Karcagi Értéktárba felvett helyi értékek listájából
  mutass be egy-két vagy több hozzád közel álló „karcagikumot”.
 3. A tű és cérna varázsa: a kunhímzés
  Mutasd be vidékünk egyik legfontosabb kulturális kincsét a kunhímzést. A te, nagyszüleid, dédszüleid otthonában keress ilyen kincset! Tanulmányozd!
  Hívd segítségül ehhez a munkához: S Kovács Ilona néprajzkutató Kunhímzéses párnavégek Karcag, 2020 és Kunhímzéses minták Karcag, 2021 című könyveit.
  A pályázat terjedelme: minimum öt A/4 oldal géppel (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sortávolság) vagy kézzel írva. A pályázat tartalmazhat képeket, fotókat, illusztrációkat.
  A pályázatot fedőlappal kell ellátni, amelyen az alábbi adatoknak kell szerepelni: a pályázat címe, a pályázó neve, osztálya, a pályázó iskolájának neve, címe, a felkészítője neve.

A pályázatokat szakmai zsűri értékeli és minősíti.
A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • A pályamű a témáról szól, tartalmában megfelel a kiírásnak
 • Logikusan felépített, jól olvasható és áttekinthető
 • Tartalmazza a felhasznált irodalmat, forrásokat
 • Tanulói kutatómunka bizonyítható
 • Képanyag gazdagsága, elhelyezése a pályaműben
 • A pályázat esztétikuma, kivitelezése elektronikus változatban is
 • Érzelmi azonosulás a választott témával
  A pályázatok értékelése:
 • A pályázó tanulók minősítő oklevelet kapnak
 • A legjobb pályázatok írói értékes jutalomban részesülnek
 • Minden pályázó jutalomban részesül

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. január 20. péntek (Karcag, József Attila u. 1.)
Eredményhirdetés: „Györffy Napok” keretében (a pontos időpontról később adunk tájékoztatást)
Örömteli, hasznos kutató és alkotómunkát kívánunk.
Szeretettel várjuk a pályaműveket.
Kovács Miklós Istvánné
igazgató

Karcag, 2022. november 17.

Indul a Kincstár Mesterecset pályázata

A fiatalok pénzügyi tudatosságának erősítése érdekében hetedik alkalommal hirdeti meg Mesterecset pályázatát a Magyar Államkincstár. A pályázók hagyományos és digitális technikákkal is versenybe szállhatnak a díjakért, akár rajzzal, fotóval és kollázzsal is nevezhetnek. Idén a Kincstári szolgáltatások és a megtakarítás a két téma.
 
Óvodások, általános – és középiskolások is jelentkezhetnek a Kincstár idei Mesterecset pályázatára. Hagyományos és digitális eszközökkel is indulhatnak a gyerekek, ahol korosztályonként díjazzák őket. A pályázaton a pénzügyi tudatosság témakörhöz kapcsolódóan két témában és különböző technikával mutathatják meg kreativitásukat a fiatalok:  így rajz, festmény, fotó, vagy akár képregény, makett, digitális rajz és kollázs is készülhet.
A Kincstár a következő témakörökben várja az alkotni vágyó  fiataloktól az alkotásokat:

„Családom és a Kincstár” – Hogyan vesz részt a Kincstár a családod életében? Járj utána!

„A megtakarítás a szupererőm” – Hogyan takarékoskodik egy szuperhős? Te mi mindent tennél, ha a megtakarítás lenne a szupererőd?

A Magyar Államkincstár fontos küldetésnek tartja  a fiatalok pénzügyi kultúrájának és tudatosságának fejlesztését. A pályázat célja, hogy szórakoztató formában járuljon hozzá a Kincstár befektetési szolgáltatási tevékenységeinek megismeréséhez, valamint a pénzügyi tudatosság fejlesztéséhez.  A beérkezett műveket szakmai zsűri értékeli és kategóriánként díjazzák őket. A legjobb alkotások 150 000 Ft értékű, a második 100 000 Ft értékű, míg a harmadik helyezett 50 000 Ft értékű műszaki cikkre váltható vásárlási  utalványt kapnak.
 
A pályázatok a www.mesterecset-palyazat.hu honlapon nyújthatóak be  2022. december 31- ig a pályázati űrlap kitöltésével.
A nyertes pályaműveket a Kincstár a Facebook oldalán és az Instagramon is publikálja majd.

Pályaorientációs nap a Györffy István Katolikus Általános Iskolában

Az idei tanévben ismét lehetőséget kaptunk arra, hogy – az általános iskolák a tanév rendjéről szóló rendelet alapján – egy tanítási napot kizárólag pályaorientációs célra használjunk fel. Élve ezzel a lehetőséggel iskolánk október 15-én pályaorientációs napot tartott, ahol a diákok különböző formában, helyszíneken, életkoruknak megfelelően ismerkedhettek az egyes szakmákkal. Legfőbb célja ennek a napnak, hogy elősegítse a tanulók ismereteinek, tapasztalatainak bővítését a munka különböző színterein, megkönnyítve ezzel a majdani pályaválasztási döntés meghozatalát.
Tanulóink elsősorban a szülők munkahelyeire, helyi vállalkozókhoz/vállatokhoz látogattak el. Emellett a tantermekben sok-sok beszélgetés, játék, mese, feladvány, puzzle várta őket és tette még színesebbé, érdekesebbé ezt a napot számukra.
Az 1. évfolyam diákjai a Karcagi Rendőrkapitányság vendégszeretetét élvezték, „idegenvezető” irányításával megfigyelték a rend őreinek munkáját, látványos villogó-szirénázó autóban is ülhettek. A nap további részében Activity, puzzle kirakása várt a kicsikre, melyek segítségével megismerkedhettek az egyes szakmák rejtelmeivel.
A 2. évfolyam mesékben, kisfilmekben, betűrejtvényekben, keresztrejtvényben, játékokban kereste a mesterségeket, majd vendégeskedtek a mentőknél és a MOL kútnál.
A 3. évfolyam tanulóinak egy része Debrecenbe utazott, ahol az Agora Tudományos Élményközpontban közelebbről megismerkedtek a csillagászok munkájával. Az évfolyam másik része látogatást tett az Akácliget Fürdő Gyógyászati Központjába, itt testközelből megfigyelhették a gyerekek a gyógytestnevelők és gyógymasszőrök munkáját. A nap
folytatásaként Activity, barkochba, pantomim és játékos ismeretszerző feladatok várták diákjainkat.
A 4. évfolyam tanulói élményszerző tematikus sétát tettek a MOL üzemanyagtöltő állomásra, valamint „Szakmavadászatot” tartottak, megtekintették a városban folyó építkezési/építési munkálatokat. A tantermekben szakmákhoz kapcsolódó játékokkal, interaktív játékos vetélkedővel, kisfilmnézéssel fűszerezték a délelőttöt.

Az 5. évfolyam tanulói A boldogság nyomában c. film megtekintése után kötetlen beszélgetést folytattak a pályaválasztásról, emberi sorsokról, döntésekről, szakmákról, tervekről. Majd ellátogattak a Karcagi Rendőrkapitányságra, valamint a Tűzoltóságra, ahol megismerkedtek az ott szolgálatot teljesítők munkájával.

A 6. évfolyam tanulói a középiskolai rendszer felépítésével ismerkedtek meg, majd városunk középiskoláit mutatta be 1-1 tanuló. Ezt követően látogatást tettek a Karcag Városi Önkormányzat épületébe, ahol Szepesi Tibor polgármester úr, valamint aljegyző asszony irányításával végig járták az épületet, megfigyelték az irodákban folyó munkát.
A 7. évfolyam kerékpártúrát szervezett a Karcagi Kutatóintézetbe, ahol Dr. Zsembeli József igazgató úr tájékoztatta tanulóinkat az intézetben folyó munkáról, csoportmunkában megvizsgálták víz sótartalmát, megfigyelhették a laborban folyó munkát. A tantermekben önismereti feladatok, játékok, képességleltár bővítette a gyerekek ismereteit.

Végzőseink áttekintették osztályfőnökeik segítségével a közeli középiskolák profiljait, honlapjait. Előkészítették a továbbtanulással kapcsolatos döntést. Rögzítették az aktuális álláspontokat, összegyűjtötték a további lehetőségeket. Csoportmunkában tájékozódtak az egyes intézmények felvételi követelményeiről, nyílt napokról, majd kötetlen beszélgetés formájában boncolgatták a pálya-/iskolaválasztás és a családi elvárások, értékek közötti összefüggéseket, majd látogatást tettek a Kerekcipó Pékségbe, ahol megismerkedtek a pékek és a cukrászok mindennapi munkájával.

Tartalmas és igazán érdekes napot zárhattunk ezen a szép napsütéses októberi napon. Tisztelettel köszönöm meg intézményünk tanuló-, és pedagógus közössége nevében a szülők támogató segítségét a pályaorientációs nap sikeres megszervezésében és lebonyolításában.

Hálásan mondunk köszönetet azoknak a vállalatoknak, vállalkozóknak, intézményeknek, akik vendégül látták gyermekeinket, bepillantást engedtek munkájukba. Sok- sok érdekes tapasztalattal, tudással, ismerettel lettek gazdagabbak tanulóink.
Karcag, 2022. 10. 24.

Pallagi Bernadette
osztályfőnöki munkaközösség

Szent Márton napi lámpás felvonulás

Időpont: 2022 november 9.

A Györffy István Katolikus Általános Iskola szeretettel meghívja és várja a gyermekeket és családokat a hagyományteremtő céllal – megrendezésre kerülő Szent Márton napi lámpás felvonulására.
Program:
– 16:00 óra Szent Márton legendája a Kossuth téri iskola közösségi játszóudvarán.
– 16:15 óra Felvonulás kezdete saját készítésű lámpásokkal a Kossuth téri iskola elől.
– Megálló: Márton napi népszokások – versek, dalok, körjátékok a Városháza előtti téren.
– „Libalakoma” – a felvonulókat zsíroskenyérrel, libasütivel és meleg teával várják és kínálják az SZMK tagjai.

A felvonulás útvonala:

Kossuth téri iskola – Kossuth tér – Sétáló utca – Bajcsy-Zsilinszky utca – Kossuth tér – Városháza előtti tér – Kossuth tér – Templomkert – Kossuth téri iskola

A jócselekedetek kicsiny fényeivel vigyünk világosságot a családokhoz!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!