Aktív hitélet a Györffyben

2022 március 28-án a reggeli áhítaton az 5. a osztály mutatta be védőszentjét Szent Flóriánt.
Köszönjük a segítségét a Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szakemberének, felkészítő és koordináló munkáját Horváth Rémusz hitoktatónak és Kovácsné Kun Eszter osztályfőnöknek.