HELYTÖRTÉNETI ÉS NÉPRAJZI PÁLYÁZAT 2024.

A Györffy István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvoda a 2023/2024-es tanévben is meghirdeti hagyományos helytörténeti és néprajzi pályázatát általános iskolák felső tagozatos tanulói számára Karcagon.
A pályázat célja: néprajzi értékeinek feltárása, írásba foglalása, megörökítése a jövő számára. A kutatótevékenység legfontosabb forrásainak elsajátítása, a néprajzi műveltség elmélyítése, a történelmi kompetenciák fejlesztése, önálló ismeretszerzés.
Pályázni a következő témákban lehet:

 1. A karcagi birkapörkölt
  Receptjei, főzési technikái, interjúk ismert birkafőzőkkel; a birkafőző egyesületek bemutatása, interjú készítés az
  egyesület tagjaival.
 2. Hagyományos értékek egy modern lakásban.
  Hogyan jelenik meg az otthonainkban a kunhímzés, vertcsipke, fazekas tárgyak, fafaragás stb. mint használati
  tárgyak? Hívd segítségül a könyvtárunkban található szakirodalmat is!
 3. A juhtenyésztés története és jelene Karcagon.
  Készíts interjút juhtenyésztő gazdákkal.
  A pályázat terjedelme: minimum öt A/4 oldal géppel (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5
  sortávolság) vagy kézzel írva. A pályázat tartalmazhat képeket, fotókat, illusztrációkat.
  A pályázatot fedőlappal kell ellátni, amelyen az alábbi adatoknak kell szerepelni: a pályázat címe, a pályázó
  neve, osztálya, a pályázó iskolájának neve, címe, a felkészítője neve.
  A pályázatokat szakmai zsűri értékeli és minősíti.
  A pályázatok elbírálásának szempontjai:
 • A pályamű a témáról szól, tartalmában megfelel a kiírásnak
 • Logikusan felépített, jól olvasható és áttekinthető
 • Tartalmazza a felhasznált irodalmat, forrásokat
 • Tanulói kutatómunka bizonyítható
 • Képanyag gazdagsága, elhelyezése a pályaműben
 • A pályázat esztétikuma, kivitelezése elektronikus változatban is
 • Érzelmi azonosulás a választott témával
  A pályázatok értékelése:
 • A pályázó tanulók minősítő oklevelet kapnak
 • A legjobb pályázatok írói értékes jutalomban részesülnek
 • Minden pályázó jutalomban részesül
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. január 25. csütörtök (Karcag, József Attila u. 1.)
  Eredményhirdetés: „Györffy Napok” keretében (a pontos időpontról később adunk tájékoztatást)
  Örömteli, hasznos kutató és alkotómunkát kívánunk.
  Szeretettel várjuk a pályaműveket.
  Kovács Miklós Istvánné
  igazgató

Karcag, 2023. december 21.