KÖZLEMÉNY a Györffy István Katolikus Általános Iskola I. évfolyamára történő beíratási időpontokról

Értesítjük a tisztelt Szülőket, hogy a 2022/2023. tanévre történő beiratkozásra a
Györffy István Katolikus Általános Iskolában az alábbi időpontokban kerül sor:

2022 április 21. (csütörtök) 8.00-17.00 óra között
2022 április 22. (péntek) 8.00-17.00 óra között

A beiratkozás helye: Karcag, József Attila utca 1. földszint, könyvtár

Beiratkozáskor hozzák magukkal:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját),
  • szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot,
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást,
  • amennyiben van: szakértői véleményt, határozatot hátrányos helyzetről, halmozottan hátrányos helyzetről, tartós betegségről igazolást.

A beiratkozással kapcsolatos részletes információt a www.gyorffykataltisk.hu weboldalon találják meg.
Iskolánk szeretettel várja a leendő első osztályos tanulókat és szüleiket!

Karcag, 2022. március 22.
Kovács Miklós Istvánné
igazgató