HELYTÖRTÉNETI ÉS NÉPRAJZI PÁLYÁZAT 2022.

A Györffy István Katolikus Általános Iskola a 2021/2022-es tanévben is meghirdeti hagyományos helytörténeti és néprajzi pályázatát általános iskolák felső tagozatos tanulói számára Karcagon.


A pályázat célja: Karcag hitéleti, néprajzi értékeinek feltárása, írásba foglalása, megörökítése a jövő számára. A kutatótevékenység legfontosabb forrásainak elsajátítása, a néprajzi műveltség elmélyítése, a történelmi kompetenciák fejlesztése, önálló ismeretszerzés.
Pályázni a következő témákban lehet:
1. Könyvismertetés Györffy István Nagykunsági krónika című művéről
Györffy István egyik legszebb vallomása a Nagykunsági krónika első kiadása, 100 éve, 1922-ben jelent meg Karcagon a Nagy és Kertész Könyvnyomdájában. Ebből az alkalomból írjatok figyelemfelkeltő könyvismertetőt, amellyel felkeltitek az olvasó érdeklődését a mű iránt.
2. Katolikusok 250 éve Karcagon
1769. decemberében került Karcagra Illés Antal az első plébános. Mária Terézia ugyanis rendeletben döntött arról, hogy Karcagra katolikusokat telepít. Gyűjtsetek, kutassatok a környezetetekben, családotokban katolikus emlékeket! (Épületek, események, híres karcagi katolikusok, plébánosok bemutatása, vallásukat gyakorló katolikusokkal interjú késztése.)
A pályázat terjedelme: minimum öt A/4 oldal géppel (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sortávolság) vagy kézzel írva. A pályázat tartalmazhat képeket, fotókat, illusztrációkat.
A pályázatot fedőlappal kell ellátni, amelyen az alábbi adatoknak kell szerepelni: a pályázat címe, a pályázó neve, osztálya, a pályázó iskolájának neve, címe, a felkészítője neve.
A pályázatokat szakmai zsűri értékeli és minősíti.
A pályázatok elbírálásának szempontjai:
– A pályamű a témáról szól, tartalmában megfelel a kiírásnak
– Logikusan felépített, jól olvasható és áttekinthető
– Tartalmazza a felhasznált irodalmat, forrásokat
– Tanulói kutatómunka bizonyítható
– Képanyag gazdagsága, elhelyezése a pályaműben
– A pályázat esztétikuma, kivitelezése elektronikus változatban is
– Érzelmi azonosulás a választott témával
A pályázatok értékelése:
– A pályázó tanulók minősítő oklevelet kapnak
– A legjobb pályázatok írói értékes jutalomban részesülnek
– Minden pályázó jutalomban részesül
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. január 28. péntek (Karcag, József Attila u. 1.)
A pályázatokat papír alapon vagy online formában lehet benyújtani.
Eredményhirdetés: „Györffy Napok” keretében (a pontos időpontról később adunk tájékoztatást)
Örömteli, hasznos kutató és alkotómunkát kívánunk.
Intézményünk szeretettel várja a pályaműveket.

Kovács Miklós Istvánné
Igazgató

Karcag, 2021. december 10.