20 + C + M + B + 22

Január 06-án Vízkereszt ünnepén Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsos a Györffy István
Katolikus Általános Iskola lelki vezetője a templomban szentmise keretében megszentelte a
sót és a vizet. Majd az iskola pedagógusaira, dolgozóira és tanulóira Isten áldását kérve
megszentelte az iskolát, az osztálytermeket, közösségi tereket Hágen Pál Tamás diakónus és
Illyés Péter ministráns közreműködésével.
Minden helyiség ajtajára felkerült a 20 + C + M + B + 22 felirat, mely jelentése „Christus
Mansionem Benedicat” azaz „Krisztus áldja meg e házat” 2022.
Sikeres boldog új évet és jó egészséget kívántak.

Kovács Miklósné
igazgató
Györffy István Katolikus Általános Iskola